Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Default theme Fix this component to clear its alerts. WTFPL Translate
Project website https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lstu
Instructions for translators

https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lstu/wikis/contribute#internationalization

Translation license WTFPL Default theme
Number of strings 76
Number of words 541
Number of characters 3,136
Number of languages 1
Number of source strings 76
Number of source words 541
Number of source characters 3,136
None

Committed changes

Lstu / Default themeSwedish

Committed changes 9 months ago
autom

Translation changed

Lstu / Default themeSwedish

shortened_url
föorkortad_lank
9 months ago
autom

Translation changed

Lstu / Default themeSwedish

The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it.
Länken omdirigeringar minst %1 gånger. Det är troligen en osäker länk (till exempel spam eller phishing). Jag vägrar förkorta den.
9 months ago
autom

Translation changed

Lstu / Default themeSwedish

Shortened URL
Nerkortad länk
9 months ago
autom

Translation changed

Lstu / Default themeSwedish

No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2
Ingen nerkortad länk tillgänglig. Försök kontakta administratören på %1. Din länk som skulle förkortas: %2
9 months ago
autom

Translation changed

Lstu / Default themeSwedish

It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for.
Detta kommer använda LSTUs kakor för att avgöra vilken nerkortad länks statistik som ska skickas.
9 months ago
autom

Translation changed

Lstu / Default themeSwedish

Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL.
Visa information (som besöksräknare och datum för skapande) för en nerkortad länk.
9 months ago
autom

Added to glossary

LstuSwedish Lstu

förkorta
9 months ago
autom

Glossary updated

LstuSwedish Lstu

länk
9 months ago
autom

Added to glossary

LstuSwedish Lstu

link
9 months ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year