Key English Occitan
yes Yes Òc
version Version: %1$s Version: %1$s
validate Validate Validar
users Users: %1$s Utilizaires: %1$s
permissions_message This permission is used for searching events next to your location. Aquesta permission es utilizada per cercar d’eveniments a proximitat.
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Sembla pas qu’aquesta instància siá valida!
terms Terms CGU
show_location Show Location Mostrar la localizacion
settings Settings Paramètres
search_instance_hint Search among instances Cercar demest las instàncias
search Search Cercar
register Register S’inscriure
pickup_instance Pick this instance Causir aquesta instància
instance_choice Pick an instance Causir una instància
open_with Open with Obrir d'amb
navigation_drawer_open Open the menu Dobrir lo menú
ok OK D’acòrdi
no_results No results. Cap de resultats.
no_internet No Internet Connection Cap de connexion Internet
no No Nani