Key English Norwegian Nynorsk
create Create Lag
mobilizon_banner Mobilizon banner Mobilizon-banner
search Search Søk
logout Logout Logg ut
login Login Logg inn
my_account My account Brukarkontoen min
register Register Registrer deg
account Account Brukarkonto
about About Om
logo_mobilizon Mobilizon logo Mobilizon-logoen
close Close Lukk
terms Terms Vilkår
license License Lisens
about_the_app About the app (Release %1$s) Om appen (utgåve %1$s)
permissions_message This permission is used for searching events next to your location. Dette løyvet bruker me til å leita etter hendingar i nærleiken av deg.
settings Settings Innstillingar
search_instance_hint Search among instances Søk gjennom nettstader
no_results No results. Fann ingenting.
instances_picker Instances picker Vel nettstad
pickup_instance Pick this instance Vel denne nettstaden