Key English Gaelic
app_name Mobilizon Mobilizon
yes Yes Tha
no No Chan eil
cancel Cancel Sguir dheth
help Help Cobhair
error Error: %1$s Mearachd: %1$s
no_internet No Internet Connection Chan eil ceangal ris an eadar-lìon ann
enable_data Enable Data Cuir an dàta an comas
change_instance Change instance Geàrr leum gu ionstans eile
instance_choice Pick an instance Tagh ionstans
validate Validate Dearbh
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Tha coltas nach eil an t-ionstans seo dligheach!
access_needed App need access to %1$s Feumaidh an aplacaid %1$s inntrigeadh
show_location Show Location Seall an t-ionad
ok OK Ceart ma-thà
navigation_drawer_open Open the menu Fosgail an clàr-taice
navigation_drawer_close Close the menu Dùin an clàr-taice
explore Explore Rùraich
my_events My events Na tachartasan agam
my_groups My groups Na buidhnean agam