Key English Catalan
access_needed App need access to %1$s L'aplicació necessita accedir a %1$s
my_events My events Les meves activitats
license License Llicència
logo_mobilizon Mobilizon logo Logo de Mobilizon
app_name Mobilizon Mobilizon
show_location Show Location Mostra la ubicació
no No No
no_internet No Internet Connection No hi ha connexió a internet
no_results No results. No s'ha trobat cap resultat.
navigation_drawer_open Open the menu Obre el menú
open_with Open with Obrir amb
settings Settings Preferències
about About Quant a
about_the_app About the app (Release %1$s) Quant a l'app (versió %1$s)
register Register Registra't
instances_picker Instances picker Selector d'instàncies
yes Yes
close Close Tanca
navigation_drawer_close Close the menu Tanca el menú
logout Logout Tanca sessió