Key English Basque
newvisitor->jmz ## You've just heard of Mobilizon?
### … learn more about Mobilizon

See our detailed presentation on [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- read the [Frequently Asked Questions](@:link.jmz/faq)
- get [the latests news about Mobilizon](@:link.jmz/news)

Read the history of the project and [our note of intent on the
Framablog]({blog})
## Ezagutzen duzu Mobilizon?
### … Movilizon-i buruz gehiago jakiteko

Ezagutu gure aurkezpen zehetua hemen: [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- eta irakurri gure [Maiz Egindako Galderak](@:link.jmz/faq)
- jaso [Mobilizon-i buruzko azken
berriak](@:link.jmz/news)

Irakurri proiektuaren historiala eta [asmoen oharrak
Framablog-en]({blog}})
newvisitor->demo ### … try Mobilizon

Create a fake account and fake events on [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Warning, this demo website isn't moderated. All data created there will be **automatically deleted every day** at 00:01 (Paris time zone)).*
### … frogatu Mobilizon

Sortu behinbehineko kontu bat eta ekitaldiak hemen: [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Adi, gune hau ez da moderatzen eta bertan sartutako datu guztiak
**automatikoki ezabatuko dira egunero** 00:01etan (Pariseko ordua).*
warning This site, published by the French not-for-profit Framasoft, aims to help you discover Mobilizon, a free-libre and federated software for event and group management. Gune hau, Framasoft elkarte frantziarrak argitaratua da,
Mobilizon talde eta ekitaldien kudeaketarako software librea
ezagutarazteko helburuarekin.
newuser->selection ### … on an instance pre-selected by Framasoft

:bulb: Pro Tip !<br />
Before registering on an instance, remember to read its "About" page where the instance presents its terms of use, its moderation charter, its federation policy, etc. Only entrust your data to sites run by people you trust.

Here is a list of instances that we recommend and that share our values (make sure they are in synch with yours!).
### … Framasoft-k aurrez hautatutako instantzia batean

:bulb: Aholkua!<br />
Instantzia batera harpidetu aurretik, irakurri ezazu bere "Honi buruz" orria,
bertan azaltzen baitira instantziaren erabilera baldintza orokorrak, bere moderazio oharra,
bere federazio politika, etab. Konfiantzako jendeak mantentzen dituen guneetan soilik
eman zure datuak.

Hona hemen gure baloreekin bat egiten duten eta gomendatzen ditugun instantzien zerrenda
bat (ziurtatu zureekin ere bat datozela!).
newuser->definition Mobilizon works like a **network of hosts connected to each other**.<br />
Anyone with the technical skills can host a Mobilizon server called an **instance**.<br />
Thus, all instances are created, animated, moderated and maintained independently by different administrators.
Mobilizon-ek **elkar konektatutako hostalari sare baten moduan**
funtzionatzen du.<br />
Beharrezkoak diren trebetasun teknikoak dituen edonork hostatatu dezake
** instantzia ** izeneko Mobilizon zerbitzari bat.<br />
Horrela, instantzia guztiak modu independientean sortu, animatu, moderatzen dira
eta administradore ezberdinen bitartez.