Context English Dutch
The original (and only for now) author is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>. The original (and only for now) author is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>. De oorspronkelijke auteur is <a href="https://fiat-tux.fr" class="classic">Luc Didry</a>.
This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations: This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations: Deze server stelt beperkingen vast volgens de bestandsgrootte. De vervaldatum van uw bestand zal het minimum zijn tussen wat u kiest en de volgende beperkingen:
Download Download Download
Get the file Get the file Download bestand
Download aborted. Download aborted. Download geannuleerd.
Download link Download link Download link
Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Drag and drop bestanden in de daarvoor bestemde locatie of gebruik de traditionele weg om bestanden encrypted op te sturen naar server. Je zal 2 linkjes per bestand krijgen: een download link, die stuur je naar personen waarmee je het bestand wilt delen en een verwijderings link, waarmee je het bestand kan verwijderen wanneer je dat wilt.
Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links Druk Enter, vervolgens CTRL+C om alle download links te kopieeren
Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link Druk Enter, vervolgens CTRL+C om de download link te kopieeren
Please wait while we are getting your file. We first need to download and decrypt all parts before you can get it. Please wait while we are getting your file. We first need to download and decrypt all parts before you can get it. Een ogenblik geduld, we pakken je bestand er bij. We moeten alle delen downloaden en decrypten voordat je het kan downloaden.
Email body Email body Email inhoud
The mail has been sent. The mail has been sent. Email is verzonden.
Emails Emails Emails
Encrypting part XX1 of XX2 Encrypting part XX1 of XX2 Encrypten deel XX1 van XX2
Export localStorage data Export localStorage data Exporteer opgeslagen data
Error: the file existed but was deleted. Error: the file existed but was deleted. Fout: het bestand bestond wel maar is verwijderd.
Error: the file has not been sent entirely. Error: the file has not been sent entirely. Fout: het bestand is niet volledig opgestuurd.
Error: unable to find the file. Are you sure of your URL? Error: unable to find the file. Are you sure of your URL? Fout: kan het bestand niet vinden. Is de URL juist?
No enough space available on the server for this file (size: %1). No enough space available on the server for this file (size: %1). Geen genoeg ruimte op de server voor deze bestand (grootte: %1).
no time limit no time limit geen tijdslimiet