Key English Catalan
title Terms of Use Condicions d’ús
short->sympa->list->[3] The commitments of @:color.soft come from an activist approach inspired by the popular education movement, you can find them in our [Charter of Free, Ethical, Decentralized and Solidarity Services](../charte). Els compromisos de @:color.soft són el resultat d’un enfocament militant inspirat del moviment d’educació popular. Pot trobar-los a la nostra carta [Carta de serveis lliures, ètics, descentralitzats i solidaris](../charte).
short->terms->list->[0] Clause *“The law is the law, and we don’t want to end up in jail”*: you must respect the law (whether it is well made or silly), otherwise your account will be deleted; Clàusula *“Gràcies per ser cortés i respectuós amb els seus veïns de servei”*: has de respectar els altres usuaris éssent cívic i cortés, si no el teu contingut, inclús el teu compte, poden eliminar-se, sense negociació;
short->terms->list->[1] Clause *“Thank you for being polite and respectful with your platform neighbors”*: you must respect other users by being civic-minded and politeness. If not, your content, even your account, can be deleted, without negotiation; Clàusula *“Res és etern”: els serveis poden tancar-se (per exemple, debut a la falta de fons per mantindre’ls), poden ser víctimes d’intrusions (el “100% segur” no existeix). Et recomanem que guardes una còpia de les dades que siguen importants per tu, doncs @:color.soft no es fa responsable del seu allotjament sense límit de temps.
short->terms->list->[2] Clause *“If it breaks, we are not obliged to repair”*: @:color.soft offers this service for free. If you lose data, through your fault or ours, sorry, but it happens. We’ll do what we can to get it back, but we assign no obligation of result. In other words, avoid trusting sensitive or important data on @:color.soft services, because if they are lost, we do not guarantee their recovery; Clàusula *“Qualsevol abús serà castigat”*: si un usuari abusa del servei, per exemple, al monopolitzar els recursos de màquina compartits, o al publicar continguts considerats irrelevants, el seu contingut o compte poden el·liminar-se sense previ avís o negociació. @:color.soft segueix éssent l’unic jutge d’aquesta noció d’ “abús” per proporcionar el millor servei possible a tots els seus usuaris. Si li pareix un discurs antidemocràtic, lliberticida o contrari a la llibertat d’expressió, consulta la clàusula anterior;
short->terms->list->[3] Clause *“If you are not happy, you are invited to go elsewhere”*: if the service does not suit you, you are free to find some an equivalent (or better) elsewhere, or to install your own; Clàusula *“ Si es trenca, no estem obligats a reparar”*: @:color.soft ofereix aquest servei de forma gratuïta. Si perds totes les teues dades, per la teua culpa o per la nostra, ho sentim, però són coses que passen. Farem tot el possible per recuperar-les, però no consignem cap obligació de resultat. En resum, evita posar dades sensibles o importants als serveis @:color.soft, doncs en cas de pèrdua, no garantim la seua recuperació;
short->terms->list->[4] Clause *“Any abuse will be punished”*: if a user abuses the service, for example by monopolizing shared machine resources, or by publishing content considered to be irrelevant, their content or their account can be deleted without warning or negotiation. @:color.soft remains the sole judge of this notion of “abuse” in order to provide the best possible service to all its users. If it seems anti-democratic, anti-libristic, anti-free speech to you, please refer to the previous clause; Clàusula *“Si no estas content, estas convidat a anar a altre lloc”*: si el servei no etconvé, pots trobar un equivalent (o millor) a altre lloc, o instal:lar el teu propi;
short->terms->list->[5] Clause *“Nothing is eternal”*: services can close (for example, because of a lack of funds to maintain them), they can be victims of intrusion (the “100% secure” does not exist). We encourage you to keep a copy of the data that is important to you, because @:color.soft can not be held responsible for hosting it forever. Clàusula * “La llei és la llei, i no volem acabar a pressó”*. has de respectar la llei (ja siga ben feta o tonta), per lo contrari el teu compte serà el·liminat;