The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Hungarian
Administration Adminisztráció
Author Szerző
Back to administration Vissza az adminisztrációhoz
Change the poll Szavazás módosítása
Email E-mail
Executed Végrehajtva
Expiry date Lejárati idő
Fail Sikertelen
Failed: Sikertelen:
Format Formátum
Installation Telepítés
Logs Naplók
Migration Áttelepítés
Nothing Semmi
Pages: Oldalak:
Poll ID Szavazásazonosító
Poll deleted Szavazás törölve
Polls Szavazások
Purge Törlés
Purge the polls Szavazások törlése