The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Hungarian
Framadate is licensed under the A Framadate licence:
Framadate was initially based on A Framadate eredetileg a következőn alapult:
%Y-%m-%d %Y.%m.%d.
Y-m-d Y.m.d.
yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd.
yyyy-mm-dd-for-humans év.hónap.nap.
Enter a name and a comment! Adjon meg egy nevet és egy hozzászólást.
Error! Hiba.
Failed to delete the vote! Szavazat törlése sikertelen.
Failed to insert the comment! Hozzászólás beszúrása sikertelen.
Forbidden! Tiltott.
The name you've chosen already exists in this poll! A választott név már szerepel ebben a szavazásban.
This poll doesn't exist! Ez a szavazás nem létezik.
Back to the homepage of Vissza a következő weboldalra:
Page generated in Az oldal előállítva:
for ennél:
The link to edit this particular line has been copied to the clipboard! Az adott sor szerkesztéséhez szükséges hivatkozás a vágólapra lett másolva.
Vote "no" for „Nem” szavazat a következőre:
Vote "yes" for „Igen” szavazat a következőre:
Votes under reserve for Feltételes szavazatok ennél: