The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Hungarian
and add a new column with és új oszlop hozzáadása ezzel:
Back to the homepage of Vissza a következő weboldalra:
Enter a name and a comment! Adjon meg egy nevet és egy hozzászólást.
Error! Hiba.
Failed to delete the vote! Szavazat törlése sikertelen.
Failed to insert the comment! Hozzászólás beszúrása sikertelen.
for ennél:
Forbidden! Tiltott.
Framadate is licensed under the A Framadate licence:
Framadate was initially based on A Framadate eredetileg a következőn alapult:
Links or images can be included using Hivatkozásokat és képeket a következő módon lehet beágyazni:
Page generated in Az oldal előállítva:
remove a column or a line with oszlop vagy sor törlése ezzel:
The administrator locked this poll. Votes and comments are frozen, it is no longer possible to participate Az adminisztrátor lezárta ezt a szavazást. A szavazatok és hozzászólások be lettek fagyasztva.
The link to edit this particular line has been copied to the clipboard! Az adott sor szerkesztéséhez szükséges hivatkozás a vágólapra lett másolva.
The name you've chosen already exists in this poll! A választott név már szerepel ebben a szavazásban.
This poll doesn't exist! Ez a szavazás nem létezik.
Vote "no" for „Nem” szavazat a következőre:
Votes under reserve for Feltételes szavazatok ennél:
Vote "yes" for „Igen” szavazat a következőre: