Translation

Short description of your instance
English
Key English Swedish
PeerTube pillar generator PeerTube pillar generator Pillar-generator för PeerTube
Created by {{- opentag}}Luc Didry{{- endtag}} Created by {{- opentag}}Luc Didry{{- endtag}} Skapad av {{- opentag}}Luc Didry{{- endtag}}
Source Source Källkod
unlimited unlimited obegränsad
Your instance Your instance Din instans
Language Language Språk
Web address of your PeerTube instance (without {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}}) Web address of your PeerTube instance (without {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}}) Webbadress till din PeerTube-instans (utan {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}})
Name of your instance Name of your instance Namn på din instans
Short description of your instance Short description of your instance Kort beskrivning av din instans
Long description of your instance (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Long description of your instance (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Lång beskrivning av din instans (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Terms of use (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Terms of use (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Användarvillkor (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Code of conduct (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Code of conduct (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Uppförandekod (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Who moderates the instance? What is the policy regarding NSFW videos? Political videos? etc. (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Who moderates the instance? What is the policy regarding NSFW videos? Political videos? etc. (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Vem modererar instansen? Vilken policy råder för videor med oförbehållsamt innehåll, politiska videor och liknande? (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Homepage Homepage Hemsida
Video overview Video overview Översikt
Trending videos Trending videos Populära videor
Recently added videos Recently added videos Nyligen tillagda videor
Local videos Local videos Lokala videor
Policy for displaying explicit videos (pornography, violent content…) on pages listing videos ("Overview", "Trend", "Recently added", "Local" pages) Policy for displaying explicit videos (pornography, violent content…) on pages listing videos ("Overview", "Trend", "Recently added", "Local" pages) Policy för visning av videor med oförbehållsamt innehåll (pornografi, våld …) på sidor som listar videor (”Översikt”, ”Populärt”, ”Nuligen tillagt” och ”Lokalt”)
Do not list explicit videos Do not list explicit videos Lista inte videor med oförbehållsamt innehåll
List but blur the thumbnails List but blur the thumbnails Lista men gör miniatyrbilden suddig
Normally list explicit videos Normally list explicit videos Lista videor med oförbehållsamt innehåll
Setting up email sending Setting up email sending Konfigurera e-postutskick
Use the email daemon of your PeerTube server Use the email daemon of your PeerTube server Använd din PeerTube-servers e-postdaemon
Key English Swedish
Number of days on which trending videos will be calculated Number of days on which trending videos will be calculated Antal dagar som används vid beräkning av populära videor
Open registrations? Open registrations? Öppna för kontoregistrering?
Password Password Lösenord
Password of the {{- opentag}}root{{- endtag}} account Password of the {{- opentag}}root{{- endtag}} account Lösenord för kontot {{- opentag}}root{{- endtag}}
Path to the file of the certification authority Path to the file of the certification authority Sökväg till filen från certifikatutfärdaren
PeerTube pillar generator PeerTube pillar generator Pillar-generator för PeerTube
Please choose a strong password that you don’t use elsewhere Please choose a strong password that you don’t use elsewhere Välj gärna ett starkt lösenord som du inte använder någon annanstans
Policy for displaying explicit videos (pornography, violent content…) on pages listing videos ("Overview", "Trend", "Recently added", "Local" pages) Policy for displaying explicit videos (pornography, violent content…) on pages listing videos ("Overview", "Trend", "Recently added", "Local" pages) Policy för visning av videor med oförbehållsamt innehåll (pornografi, våld …) på sidor som listar videor (”Översikt”, ”Populärt”, ”Nuligen tillagt” och ”Lokalt”)
Port Port Portnummer
Recently added videos Recently added videos Nyligen tillagda videor
Recipient for apticron’s emails ({{- opentag}}root{{- endtag}} is ok if you configured a real address in {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}} Recipient for apticron’s emails ({{- opentag}}root{{- endtag}} is ok if you configured a real address in {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}} Mottagare för apticrons e-post ({{- opentag}}root{{- endtag}}går bra om du har angivit en fungerande adress i {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}}
Registrations Registrations Registrering
Reset Reset Återställ
Searching for videos Searching for videos Sök efter videor
Setting up email sending Setting up email sending Konfigurera e-postutskick
Short description of your instance Short description of your instance Kort beskrivning av din instans
Source Source Källkod
Terms of use (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Terms of use (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Användarvillkor (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Transcode in {{quality}}p quality? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Transcode in {{quality}}p quality? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Omkoda till upplösningen {{quality}}p? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Transcoding in several qualities lower than the quality of the original video allows visitors with low bit rates to enjoy the video smoothly. Transcoding in several qualities lower than the quality of the original video allows visitors with low bit rates to enjoy the video smoothly. Omkodning till flera upplösningar som är lägre än ursprungsvideon ger besökare med långsam uppkoppling möjligheten att titta på videor utan hack.
Transcoding (videos re-encoding) Transcoding (videos re-encoding) Omkodning av videor
Trending videos Trending videos Populära videor
unlimited unlimited obegränsad
Username Username Användarnamn
Use the email daemon of your PeerTube server Use the email daemon of your PeerTube server Använd din PeerTube-servers e-postdaemon
Use TLS? Use TLS? Använd TLS?
Video overview Video overview Översikt
Web address of your PeerTube instance (without {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}}) Web address of your PeerTube instance (without {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}}) Webbadress till din PeerTube-instans (utan {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}})
When this feature is enabled, those who benefit from this feature will be able to "escape" from the instances followed by yours. This means that they will be able to follow channels, read videos or list videos of these instances not followed by yours. When this feature is enabled, those who benefit from this feature will be able to "escape" from the instances followed by yours. This means that they will be able to follow channels, read videos or list videos of these instances not followed by yours. När den här funktionen är påslagen kan de som har tillgång till den komma åt instanser som inte följs av din. Detta betyder att de kommer kunna följa kanaler, lista och titta på videor de här instanserna du inte valt att följa.
Whether or not an administrator must manually validate a new follower Whether or not an administrator must manually validate a new follower En administratör måste godkänna nya följare manuellt

Loading…

User avatar autom

New translation

Salt / PeertubeSwedish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Short description of your instance
Flags
i18next-interpolation
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
conf-generator/public/locales/sv.json, string 9