Translation

Transcoding in several qualities lower than the quality of the original video allows visitors with low bit rates to enjoy the video smoothly.
English
Key English Swedish
Allow this for anonymous visitors? Allow this for anonymous visitors? Tillåt för anonyma besökare?
Number of days on which trending videos will be calculated Number of days on which trending videos will be calculated Antal dagar som används vid beräkning av populära videor
Contact form Contact form Kontaktformulär
Activate contact form? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Activate contact form? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Aktivera kontaktformulär? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Registrations Registrations Registrering
Open registrations? Open registrations? Öppna för kontoregistrering?
Maximum number of accounts (when this number is reached, registrations are disabled. For an unlimited number of accounts, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Maximum number of accounts (when this number is reached, registrations are disabled. For an unlimited number of accounts, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Max antal konton (när den här gränsen har nåtts kommer kontoregistrering inte längre tillåtas. Skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för obegränsat antal konton)
Checking the email address? (requires a configured and functional mail server) {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Checking the email address? (requires a configured and functional mail server) {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Kontrollera e-postadresser? (kräver en konfigurerad och fungerande e-postserver) {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Disk quotas Disk quotas Lagringskvoter
Default disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Default disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Standardkvot per användare (skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för en obegränsad kvot)
Default daily disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Default daily disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Standardkvot per användare och dag (skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för en obegränsad kvot)
Transcoding (videos re-encoding) Transcoding (videos re-encoding) Omkodning av videor
Activate transcoding? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Activate transcoding? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Aktivera omkodning? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Allow additional extensions? This allows your users to upload.mkv, mov… files instead of just .mp4 files. {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Allow additional extensions? This allows your users to upload.mkv, mov… files instead of just .mp4 files. {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Tillåt fler filändelser? Tillåt användare att ladda upp bland annat mkv- och mov-filer istället för enbart mp4-filer. {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
How many CPU threads should be allocated to transcoding? How many CPU threads should be allocated to transcoding? Hur många processortrådar skall användas för omkodning?
Transcoding in several qualities lower than the quality of the original video allows visitors with low bit rates to enjoy the video smoothly. Transcoding in several qualities lower than the quality of the original video allows visitors with low bit rates to enjoy the video smoothly. Omkodning till flera upplösningar som är lägre än ursprungsvideon ger besökare med långsam uppkoppling möjligheten att titta på videor utan hack.
Transcode in {{quality}}p quality? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Transcode in {{quality}}p quality? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Omkoda till upplösningen {{quality}}p? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Importing external videos Importing external videos Importera externa videor
Allow your users to import remote videos (from YouTube, from torrent…)? Allow your users to import remote videos (from YouTube, from torrent…)? Tillåt dina användare att importera videor från externa tjänster (bland annat YouTube och torrent)?
Allow for videos accessible in HTTP or any site supported by {{- opentag}}youtube-dl{{- endtag}}? Allow for videos accessible in HTTP or any site supported by {{- opentag}}youtube-dl{{- endtag}}? Tillåt för videor som går att hämta över HTTP och samtliga webbplatser som stöds av {{- opentag}}youtube-dl{{- endtag}}?
Allow via torrent (via URI magnet or torrent file)? Allow via torrent (via URI magnet or torrent file)? Tillåt via torrent (via URI magnet eller torrent-fil)?
Federation Federation Federation
Allow or not other instances to follow yours Allow or not other instances to follow yours Tillåt andra instanser att följa din
Whether or not an administrator must manually validate a new follower Whether or not an administrator must manually validate a new follower En administratör måste godkänna nya följare manuellt
Apticron is a program that runs daily on your server and notifies you by email if package updates are available. Apticron is a program that runs daily on your server and notifies you by email if package updates are available. Apticron är ett program som körs dagligen på din server och meddelar dig via e-post om det finns uppdateringar tillgängliga till något paket.
Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Installera apticron? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Recipient for apticron’s emails ({{- opentag}}root{{- endtag}} is ok if you configured a real address in {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}} Recipient for apticron’s emails ({{- opentag}}root{{- endtag}} is ok if you configured a real address in {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}} Mottagare för apticrons e-post ({{- opentag}}root{{- endtag}}går bra om du har angivit en fungerande adress i {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}}
Download configuration Download configuration Ladda ner konfiguration
Reset Reset Återställ
Key English Swedish
Path to the file of the certification authority Path to the file of the certification authority Sökväg till filen från certifikatutfärdaren
PeerTube pillar generator PeerTube pillar generator Pillar-generator för PeerTube
Please choose a strong password that you don’t use elsewhere Please choose a strong password that you don’t use elsewhere Välj gärna ett starkt lösenord som du inte använder någon annanstans
Policy for displaying explicit videos (pornography, violent content…) on pages listing videos ("Overview", "Trend", "Recently added", "Local" pages) Policy for displaying explicit videos (pornography, violent content…) on pages listing videos ("Overview", "Trend", "Recently added", "Local" pages) Policy för visning av videor med oförbehållsamt innehåll (pornografi, våld …) på sidor som listar videor (”Översikt”, ”Populärt”, ”Nuligen tillagt” och ”Lokalt”)
Port Port Portnummer
Recently added videos Recently added videos Nyligen tillagda videor
Recipient for apticron’s emails ({{- opentag}}root{{- endtag}} is ok if you configured a real address in {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}} Recipient for apticron’s emails ({{- opentag}}root{{- endtag}} is ok if you configured a real address in {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}} Mottagare för apticrons e-post ({{- opentag}}root{{- endtag}}går bra om du har angivit en fungerande adress i {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}}
Registrations Registrations Registrering
Reset Reset Återställ
Searching for videos Searching for videos Sök efter videor
Setting up email sending Setting up email sending Konfigurera e-postutskick
Short description of your instance Short description of your instance Kort beskrivning av din instans
Source Source Källkod
Terms of use (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Terms of use (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Användarvillkor (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Transcode in {{quality}}p quality? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Transcode in {{quality}}p quality? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Omkoda till upplösningen {{quality}}p? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Transcoding in several qualities lower than the quality of the original video allows visitors with low bit rates to enjoy the video smoothly. Transcoding in several qualities lower than the quality of the original video allows visitors with low bit rates to enjoy the video smoothly. Omkodning till flera upplösningar som är lägre än ursprungsvideon ger besökare med långsam uppkoppling möjligheten att titta på videor utan hack.
Transcoding (videos re-encoding) Transcoding (videos re-encoding) Omkodning av videor
Trending videos Trending videos Populära videor
unlimited unlimited obegränsad
Username Username Användarnamn
Use the email daemon of your PeerTube server Use the email daemon of your PeerTube server Använd din PeerTube-servers e-postdaemon
Use TLS? Use TLS? Använd TLS?
Video overview Video overview Översikt
Web address of your PeerTube instance (without {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}}) Web address of your PeerTube instance (without {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}}) Webbadress till din PeerTube-instans (utan {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}})
When this feature is enabled, those who benefit from this feature will be able to "escape" from the instances followed by yours. This means that they will be able to follow channels, read videos or list videos of these instances not followed by yours. When this feature is enabled, those who benefit from this feature will be able to "escape" from the instances followed by yours. This means that they will be able to follow channels, read videos or list videos of these instances not followed by yours. När den här funktionen är påslagen kan de som har tillgång till den komma åt instanser som inte följs av din. Detta betyder att de kommer kunna följa kanaler, lista och titta på videor de här instanserna du inte valt att följa.
Whether or not an administrator must manually validate a new follower Whether or not an administrator must manually validate a new follower En administratör måste godkänna nya följare manuellt
Who is behind the instance? A single person? A non profit? Who is behind the instance? A single person? A non profit? Vem står bakom instansen? En privatperson? En förening?
Who moderates the instance? What is the policy regarding NSFW videos? Political videos? etc. (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Who moderates the instance? What is the policy regarding NSFW videos? Political videos? etc. (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Vem modererar instansen? Vilken policy råder för videor med oförbehållsamt innehåll, politiska videor och liknande? (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Why did you create this instance? Why did you create this instance? Varför skapade du den här instansen?
Your instance Your instance Din instans

Loading…

User avatar autom

New translation

Salt / PeertubeSwedish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Transcoding in several qualities lower than the quality of the original video allows visitors with low bit rates to enjoy the video smoothly.
Flags
i18next-interpolation
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
conf-generator/public/locales/sv.json, string 61