English Polish
Short (< 4 min) Krótkie (< 4 minuty)
Sort by: Sortuj według:
Source code Kod źródłowy
Sports Sport
<strong>%{indexName}</strong> displays videos and channels that match your search but is not the publisher, nor the owner. If you notice any problems with a video, report it to the administrators on the PeerTube website where the video is published. <strong>%{indexName}</strong> wyświetla filmy i kanały pasujące do Twojego kryterium wyszukiwania, ale nie jest ich wydawcą ani właścicielem. Jeżeli znajdziesz jakiś problem z filmem, zgłoś go administratorom serwera PeerTube na którym jest on opublikowany.
suomi suomi
svenska svenska
Tags Tagi
Today Dzisiaj
Travels Podróże
Vehicles Pojazdy
Watch the video on %{host} Ogładaj ten film na %{host}
Why should I have my own PeerTube website? Dlaczego miał(a)bym mieć własny serwer PeerTube?
Yes Tak
ελληνικά ελληνικά
русский русский
日本語 日本語
简体中文(中国) 简体中文(中国)