English Polish
简体中文(中国) 简体中文(中国)
日本語 日本語
русский русский
ελληνικά ελληνικά
Yes Tak
Why should I have my own PeerTube website? Dlaczego miał(a)bym mieć własny serwer PeerTube?
Watch the video on %{host} Ogładaj ten film na %{host}
Vehicles Pojazdy
Travels Podróże
Today Dzisiaj
Tags Tagi
svenska svenska
suomi suomi
<strong>%{indexName}</strong> displays videos and channels that match your search but is not the publisher, nor the owner. If you notice any problems with a video, report it to the administrators on the PeerTube website where the video is published. <strong>%{indexName}</strong> wyświetla filmy i kanały pasujące do Twojego kryterium wyszukiwania, ale nie jest ich wydawcą ani właścicielem. Jeżeli znajdziesz jakiś problem z filmem, zgłoś go administratorom serwera PeerTube na którym jest on opublikowany.
Sports Sport
Source code Kod źródłowy
Sort by: Sortuj według:
Short (< 4 min) Krótkie (< 4 minuty)
Science & Technology Nauka i technika
Reset Resetuj