English Galician
Best match Mellor coincidencia
Català Català
Category Categoría
Čeština Čeština
Change interface language Cambiar idioma da interface
Comedy Comedia
Create an account to take back control of your videos Abre unha conta para retomar o control dos teus vídeos
Create playlists Crear listas
Created by Creado por
Deutsch Deutsch
Developed by <a href="https://framasoft.org" target="_blank">Framasoft</a> Desenvolto por <a href="https://framasoft.org" target="_blank">Framasoft</a>
Discover this channel on %{host} Descubre esta canle en %{host}
Display all categories Mostra tódalas categorías
Display all languages Mostra tódolos idiomas
Display all licenses Mostrar todas as licenzas
Display homepage Mostrar páxina de inicio
Display only Mostrar só
Display sensitive content Mostrar contido sensible
Duration Duración
Education Educación