Translation

00:01:35.583-->00:01:36.933
English visible for 1 seconds
Key English Swedish
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient gör strömningen stabilare
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: och mer effektiv:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video en framgångsrik video
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. borde inte kunna göra en instans långsammare.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Användarfrihet
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software PeerTube är en mjukvara med öppen källkod
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. utvecklad av en gemenskap.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Institutioner, media, gemenskaper,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, vem som helst kan skapa sin egen videotjänst
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. med sina egna regler, till ett lågt pris.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, I det långa loppet
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join kommer du kunna hitta och gå med i
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. den PeerTube-instans som verkligen passar dig.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Gör webben din igen,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, ta tillbaka kontrollen,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… en video i taget …
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: det är bara att gå med i PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org joinpeertube.org
Key English Swedish
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient gör strömningen stabilare
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: och mer effektiv:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video en framgångsrik video
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. borde inte kunna göra en instans långsammare.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Användarfrihet
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software PeerTube är en mjukvara med öppen källkod
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. utvecklad av en gemenskap.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Institutioner, media, gemenskaper,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, vem som helst kan skapa sin egen videotjänst
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. med sina egna regler, till ett lågt pris.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, I det långa loppet
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join kommer du kunna hitta och gå med i
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. den PeerTube-instans som verkligen passar dig.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Gör webben din igen,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, ta tillbaka kontrollen,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… en video i taget …
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: det är bara att gå med i PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org joinpeertube.org

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:01:35.583-->00:01:36.933
Source string comment
visible for 1 seconds
Source string location
00:01:35.583-->00:01:36.933
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-sv.srt, string 49