Translation

00:01:28.372-->00:01:30.240
English visible for 1 seconds
Key English Polish Actions
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, jednocześnie ten sam film,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared jego fragmenty są udostępniane
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. między nimi w tle.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Strumieniowanie peer-to-peer
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient czyni strumieniowanie filmów bardziej elastycznym
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: i efektywnym:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video film osiągający sukces
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. nie powinien sprawić że instancja przestanie działać.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Wolność użytkowników
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software PeerTube jest oprogramowaniem otwartoźródłowym
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. rozwijanym przez społeczność.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Instytucje, media, społeczności,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, każdy może stworzyć własny serwer
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. z własnymi zasadami, niskim kosztem.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Na dluższą metę,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join będziesz w stanie znaleźć i dołączyć
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. na instancję PeerTube która będzie Ci naprawdę odpowiadać.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Uczyń sieć Twoją z powrotem,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, odzyskaj kontrolę nad nią,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… film po filmie…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: po prostu dołącz do PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org
Key English Polish Actions
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, jednocześnie ten sam film,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared jego fragmenty są udostępniane
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. między nimi w tle.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Strumieniowanie peer-to-peer
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient czyni strumieniowanie filmów bardziej elastycznym
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: i efektywnym:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video film osiągający sukces
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. nie powinien sprawić że instancja przestanie działać.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Wolność użytkowników
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software PeerTube jest oprogramowaniem otwartoźródłowym
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. rozwijanym przez społeczność.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Instytucje, media, społeczności,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, każdy może stworzyć własny serwer
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. z własnymi zasadami, niskim kosztem.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Na dluższą metę,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join będziesz w stanie znaleźć i dołączyć
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. na instancję PeerTube która będzie Ci naprawdę odpowiadać.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Uczyń sieć Twoją z powrotem,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, odzyskaj kontrolę nad nią,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… film po filmie…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: po prostu dołącz do PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org

Loading…

User avatar mkljczk

New translation

What is PeerTube video / subtitlesPolish

2 years ago
User avatar ButterflyOfFire

Marked for edit

What is PeerTube video / subtitlesPolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:01:28.372-->00:01:30.240
Source string description
visible for 1 seconds
Source string location
00:01:28.372-->00:01:30.240
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-pl.srt, string 45