Translation

00:01:01.135-->00:01:02.835
English visible for 1 seconds
Key English Polish Actions
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed kiedy jest streamowany
00:00:34.119-->00:00:36.313 c c
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach To podejście oparte o federację
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network tworzy sieć filmów
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog ze wspólnym zbiorem filmów
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. bez konieczności większych opłat za przestrzeń dyskową.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Jest to podstawą dla sieci!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming Streaming P2P
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Nie potrzebujesz wielkiego centrum danych
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. aby uruchomić PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Kiedy ktoś ogląda film,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly jest on streamowany bezpośrednio
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. z instancji PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Kiedy wiele osób ogląda
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, jednocześnie ten sam film,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared jego fragmenty są udostępniane
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. między nimi w tle.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Strumieniowanie peer-to-peer
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient czyni strumieniowanie filmów bardziej elastycznym
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: i efektywnym:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video film osiągający sukces
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. nie powinien sprawić że instancja przestanie działać.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Wolność użytkowników
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software PeerTube jest oprogramowaniem otwartoźródłowym
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. rozwijanym przez społeczność.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Instytucje, media, społeczności,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, każdy może stworzyć własny serwer
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. z własnymi zasadami, niskim kosztem.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Na dluższą metę,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join będziesz w stanie znaleźć i dołączyć
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. na instancję PeerTube która będzie Ci naprawdę odpowiadać.
Key English Polish Actions
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed kiedy jest streamowany
00:00:34.119-->00:00:36.313 c c
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach To podejście oparte o federację
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network tworzy sieć filmów
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog ze wspólnym zbiorem filmów
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. bez konieczności większych opłat za przestrzeń dyskową.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Jest to podstawą dla sieci!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming Streaming P2P
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Nie potrzebujesz wielkiego centrum danych
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. aby uruchomić PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Kiedy ktoś ogląda film,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly jest on streamowany bezpośrednio
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. z instancji PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Kiedy wiele osób ogląda
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, jednocześnie ten sam film,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared jego fragmenty są udostępniane
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. między nimi w tle.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Strumieniowanie peer-to-peer
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient czyni strumieniowanie filmów bardziej elastycznym
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: i efektywnym:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video film osiągający sukces
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. nie powinien sprawić że instancja przestanie działać.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Wolność użytkowników
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software PeerTube jest oprogramowaniem otwartoźródłowym
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. rozwijanym przez społeczność.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Instytucje, media, społeczności,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, każdy może stworzyć własny serwer
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. z własnymi zasadami, niskim kosztem.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Na dluższą metę,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join będziesz w stanie znaleźć i dołączyć

Loading…

User avatar mkljczk

New translation

What is PeerTube video / subtitlesPolish

2 years ago
User avatar ButterflyOfFire

Marked for edit

What is PeerTube video / subtitlesPolish

3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:01:01.135-->00:01:02.835
Source string description
visible for 1 seconds
Source string location
00:01:01.135-->00:01:02.835
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-pl.srt, string 31