Translation

00:00:11.616-->00:00:14.364
English visible for 2 seconds
Key English Polish Actions
00:00:00.000-->00:00:01.872 What is PeerTube? Czym jest PeerTube?
00:00:01.872-->00:00:04.153 Peertube is an open-source video platform. Peertube to otwartoźródłowa platforms wideo.
00:00:04.153-->00:00:06.549 Like YouTube or Vimeo Taka jak YouTube czy Vimeo
00:00:06.549-->00:00:08.409 you can watch, comment możesz oglądać, komentować
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, i wysyłać filmy do sieci,
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... ale nie tylko…
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! pozwala Ci być więcej niż tylko użytkownikiem!
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Możesz uczynić sieć swoją,
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! instalując PeerTube u siebie!
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federacja
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. Instancje PeerTube synchronizują się wzajemnie.
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, Kiedy Meow-tube decyduje się synchronizować z Dog-tube,
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos Wszystkie filmy z Dog-tube
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! mogą zostać wyświetlone na Meow-tube!
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Film pozostaje na serwerze Dog-tube
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed kiedy jest streamowany
00:00:34.119-->00:00:36.313 c c
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach To podejście oparte o federację
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network tworzy sieć filmów
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog ze wspólnym zbiorem filmów
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. bez konieczności większych opłat za przestrzeń dyskową.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Jest to podstawą dla sieci!
Key English Polish Actions
00:00:00.000-->00:00:01.872 What is PeerTube? Czym jest PeerTube?
00:00:01.872-->00:00:04.153 Peertube is an open-source video platform. Peertube to otwartoźródłowa platforms wideo.
00:00:04.153-->00:00:06.549 Like YouTube or Vimeo Taka jak YouTube czy Vimeo
00:00:06.549-->00:00:08.409 you can watch, comment możesz oglądać, komentować
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, i wysyłać filmy do sieci,
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... ale nie tylko…
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! pozwala Ci być więcej niż tylko użytkownikiem!
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Możesz uczynić sieć swoją,
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! instalując PeerTube u siebie!
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federacja
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. Instancje PeerTube synchronizują się wzajemnie.
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, Kiedy Meow-tube decyduje się synchronizować z Dog-tube,
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos Wszystkie filmy z Dog-tube
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! mogą zostać wyświetlone na Meow-tube!
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Film pozostaje na serwerze Dog-tube
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed kiedy jest streamowany
00:00:34.119-->00:00:36.313 c c
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach To podejście oparte o federację
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network tworzy sieć filmów
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog ze wspólnym zbiorem filmów
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. bez konieczności większych opłat za przestrzeń dyskową.

Loading…

User avatar mkljczk

Translation changed

What is PeerTube video / subtitlesPolish

3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:00:11.616-->00:00:14.364
Source string description
visible for 2 seconds
Source string location
00:00:11.616-->00:00:14.364
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-pl.srt, string 7