Translation

00:00:34.119-->00:00:36.313
English visible for 2 seconds
Key English Galician Actions
00:00:01.872-->00:00:04.153 Peertube is an open-source video platform. Peertube unha plataforma de vídeo de código aberto.
00:00:04.153-->00:00:06.549 Like YouTube or Vimeo Como YouTube ou Vimeo
00:00:06.549-->00:00:08.409 you can watch, comment podes ver, comentar
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, e subir vídeos a internet,
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... pero é moito máis...
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! empodérate para ser máis que unha usuaria!
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Podes ser parte da rede,
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! instalando o teu propio PeerTube!
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federación
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. As instancias PeerTube poden sincronizarse.
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, Cando Micho-tube escolle sincronizar con Cadelo-tube,
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos todos os vídeos de Cadelo-tube
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! poden verse en Micho-tube!
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Se o ficheiro do vídeo está no servidor Cadelo-tube
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed mentras é reproducido
00:00:34.119-->00:00:36.313 c perfectamente en Micho-tube.
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Este xeito de federar
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network crea unha rede de vídeo
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog cun catálogo compartido
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. sen ter que pagar máis espazo de almacenaxe.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Este é o fundamento da web!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming P2P streaming
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Non precisas un centro de datos
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. para usar PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Cando alguén ve un vídeo,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly é retransmitido directamente
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. desde a instancia PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Cando varias persoas miran
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, o vídeo ao mesmo tempo,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared os bits do vídeo son compartidos
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. entre eles en segundo plano.
Key English Galician Actions
00:00:01.872-->00:00:04.153 Peertube is an open-source video platform. Peertube unha plataforma de vídeo de código aberto.
00:00:04.153-->00:00:06.549 Like YouTube or Vimeo Como YouTube ou Vimeo
00:00:06.549-->00:00:08.409 you can watch, comment podes ver, comentar
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, e subir vídeos a internet,
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... pero é moito máis...
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! empodérate para ser máis que unha usuaria!
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Podes ser parte da rede,
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! instalando o teu propio PeerTube!
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federación
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. As instancias PeerTube poden sincronizarse.
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, Cando Micho-tube escolle sincronizar con Cadelo-tube,
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos todos os vídeos de Cadelo-tube
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! poden verse en Micho-tube!
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Se o ficheiro do vídeo está no servidor Cadelo-tube
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed mentras é reproducido
00:00:34.119-->00:00:36.313 c perfectamente en Micho-tube.
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Este xeito de federar
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network crea unha rede de vídeo
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog cun catálogo compartido
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. sen ter que pagar máis espazo de almacenaxe.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Este é o fundamento da web!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming P2P streaming
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Non precisas un centro de datos
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. para usar PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Cando alguén ve un vídeo,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly é retransmitido directamente
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. desde a instancia PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Cando varias persoas miran
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, o vídeo ao mesmo tempo,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared os bits do vídeo son compartidos

Loading…

User avatar XoseM

New translation

What is PeerTube video / subtitlesGalician

2 years ago
User avatar XoseM

Marked for edit

What is PeerTube video / subtitlesGalician

2 years ago
User avatar XoseM

Marked for edit

What is PeerTube video / subtitlesGalician

2 years ago
Browse all component changes
User avatar Vodoyo

Source string comment

What is this?

2 years ago
User avatar jorgesumle

Source string comment

This is an error with the English subtitles. The video says: "seamlessly to PeerTube".

a year ago

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:00:34.119-->00:00:36.313
Source string description
visible for 2 seconds
Source string location
00:00:34.119-->00:00:36.313
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-gl.srt, string 17