Translation

00:00:47.385-->00:00:49.005
English visible for 1 seconds
Key English Galician Actions
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Podes ser parte da rede,
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! instalando o teu propio PeerTube!
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federación
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. As instancias PeerTube poden sincronizarse.
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, Cando Micho-tube escolle sincronizar con Cadelo-tube,
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos todos os vídeos de Cadelo-tube
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! poden verse en Micho-tube!
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Se o ficheiro do vídeo está no servidor Cadelo-tube
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed mentras é reproducido
00:00:34.119-->00:00:36.313 c perfectamente en Micho-tube.
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Este xeito de federar
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network crea unha rede de vídeo
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog cun catálogo compartido
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. sen ter que pagar máis espazo de almacenaxe.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Este é o fundamento da web!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming P2P streaming
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Non precisas un centro de datos
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. para usar PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Cando alguén ve un vídeo,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly é retransmitido directamente
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. desde a instancia PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Cando varias persoas miran
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, o vídeo ao mesmo tempo,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared os bits do vídeo son compartidos
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. entre eles en segundo plano.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Retransmisión entre pares
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient dota de fortaleza a reprodución do vídeo
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: e tamén de eficiencia:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video un vídeo exitoso
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. non debería tirar abaixo unha instancia.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Liberdade para a Usuaria
Key English Galician Actions
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Podes ser parte da rede,
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! instalando o teu propio PeerTube!
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federación
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. As instancias PeerTube poden sincronizarse.
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, Cando Micho-tube escolle sincronizar con Cadelo-tube,
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos todos os vídeos de Cadelo-tube
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! poden verse en Micho-tube!
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Se o ficheiro do vídeo está no servidor Cadelo-tube
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed mentras é reproducido
00:00:34.119-->00:00:36.313 c perfectamente en Micho-tube.
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Este xeito de federar
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network crea unha rede de vídeo
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog cun catálogo compartido
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. sen ter que pagar máis espazo de almacenaxe.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Este é o fundamento da web!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming P2P streaming
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Non precisas un centro de datos
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. para usar PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Cando alguén ve un vídeo,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly é retransmitido directamente
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. desde a instancia PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Cando varias persoas miran
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, o vídeo ao mesmo tempo,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared os bits do vídeo son compartidos
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. entre eles en segundo plano.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Retransmisión entre pares
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient dota de fortaleza a reprodución do vídeo
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: e tamén de eficiencia:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video un vídeo exitoso
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. non debería tirar abaixo unha instancia.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:00:47.385-->00:00:49.005
Source string description
visible for 1 seconds
Source string location
00:00:47.385-->00:00:49.005
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-gl.srt, string 23