Translation

00:01:07.694-->00:01:09.460
English visible for 1 seconds
Key English Esperanto
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog kun kunhavata filmo-katalogo
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. sen pagado por pli da diskospaco.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Tio estas la bazo de la reto!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming Samtavola elsendado
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Vi ne bezonas datumejon
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. por ruli je PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Kiam iu rigardas filmon,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly ĝi estas rekte elsendata
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. el la nodo de PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Kiam kelkaj homoj rigardas
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, samtempe la saman filmon,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared bitoj de la filmo estas disdonataj
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. inter ili, fone.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Samtavola elsendado
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient faras elsendadon de filmoj fortika
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: kaj efika:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video sukcesa filmo
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. ne devus rompi nodon.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Libereco de uzantoj
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software Peertube estas malfermitkoda programo
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. per komunuma konstruado.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Institucioj, komunikiloj, komunumoj,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, ĉiu povas krei sian propran filmejon,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. kun propraj reguloj, malmultekoste.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Post iom da tempo
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join vi povos trovi kaj aliĝi
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. nodon de Peertube, kiu vere taŭgas al vi.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Refaru la reton via,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, reprenu ĝian regadon,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… filmon post filmo…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: simple aliĝu al PeerTube:
Key English Esperanto
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog kun kunhavata filmo-katalogo
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. sen pagado por pli da diskospaco.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Tio estas la bazo de la reto!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming Samtavola elsendado
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Vi ne bezonas datumejon
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. por ruli je PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Kiam iu rigardas filmon,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly ĝi estas rekte elsendata
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. el la nodo de PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Kiam kelkaj homoj rigardas
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, samtempe la saman filmon,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared bitoj de la filmo estas disdonataj
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. inter ili, fone.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Samtavola elsendado
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient faras elsendadon de filmoj fortika
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: kaj efika:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video sukcesa filmo
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. ne devus rompi nodon.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Libereco de uzantoj
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software Peertube estas malfermitkoda programo
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. per komunuma konstruado.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Institucioj, komunikiloj, komunumoj,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, ĉiu povas krei sian propran filmejon,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. kun propraj reguloj, malmultekoste.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Post iom da tempo
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join vi povos trovi kaj aliĝi
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. nodon de Peertube, kiu vere taŭgas al vi.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Refaru la reton via,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, reprenu ĝian regadon,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… filmon post filmo…

Loading…

User avatar Tirifto

Translation changed

What is PeerTube video / subtitlesEsperanto

a year ago
User avatar jorgesumle

Translation changed

What is PeerTube video / subtitlesEsperanto

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Esperanto
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:01:07.694-->00:01:09.460
Source string description
visible for 1 seconds
Source string location
00:01:07.694-->00:01:09.460
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-eo.srt, string 35