Translation

Email sender address
English
Key English Swedish
Why did you create this instance? Why did you create this instance? Varför skapade du den här instansen?
Who is behind the instance? A single person? A non profit? Who is behind the instance? A single person? A non profit? Vem står bakom instansen? En privatperson? En förening?
How long do you plan to maintain this instance? How long do you plan to maintain this instance? Hur länge planerar du underhålla instansen?
How will you pay the PeerTube instance server? With you own funds? With users donations? Advertising? How will you pay the PeerTube instance server? With you own funds? With users donations? Advertising? Hur tänker du finansiera instansens server? Med egna medel, donationer från användare eller reklam?
If you want to explain on what type of hardware your PeerTube instance runs. For ex. “2 vCore, 2GB RAM…” If you want to explain on what type of hardware your PeerTube instance runs. For ex. “2 vCore, 2GB RAM…” Berätta vilken typ av hårdvara din PeerTube-instans körs på. Till exempel ”2 vCore, 2GB RAM …”
Admin account of your instance Admin account of your instance Administratörskonto på din instans
Password of the {{- opentag}}root{{- endtag}} account Password of the {{- opentag}}root{{- endtag}} account Lösenord för kontot {{- opentag}}root{{- endtag}}
Please choose a strong password that you don’t use elsewhere Please choose a strong password that you don’t use elsewhere Välj gärna ett starkt lösenord som du inte använder någon annanstans
Email sending server Email sending server Utgående e-postserver
Port Port Portnummer
Username Username Användarnamn
Password Password Lösenord
Use TLS? Use TLS? Använd TLS?
Disable StartTLS? Disable StartTLS? Avaktivera StartTLS?
Path to the file of the certification authority Path to the file of the certification authority Sökväg till filen från certifikatutfärdaren
Email sender address Email sender address Avsändaradress för e-post
Searching for videos Searching for videos Sök efter videor
Allows to search for videos or accounts by their URL, which may be on instances that are not federated with yours. Allows to search for videos or accounts by their URL, which may be on instances that are not federated with yours. Tillåt sökning efter videor och konton med deras ULR, som kan vara på instanser som inte federerar med din.
When this feature is enabled, those who benefit from this feature will be able to "escape" from the instances followed by yours. This means that they will be able to follow channels, read videos or list videos of these instances not followed by yours. When this feature is enabled, those who benefit from this feature will be able to "escape" from the instances followed by yours. This means that they will be able to follow channels, read videos or list videos of these instances not followed by yours. När den här funktionen är påslagen kan de som har tillgång till den komma åt instanser som inte följs av din. Detta betyder att de kommer kunna följa kanaler, lista och titta på videor de här instanserna du inte valt att följa.
Allow this for registered users? Allow this for registered users? Tillåt för inloggade användare?
Allow this for anonymous visitors? Allow this for anonymous visitors? Tillåt för anonyma besökare?
Number of days on which trending videos will be calculated Number of days on which trending videos will be calculated Antal dagar som används vid beräkning av populära videor
Contact form Contact form Kontaktformulär
Activate contact form? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Activate contact form? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Aktivera kontaktformulär? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Registrations Registrations Registrering
Open registrations? Open registrations? Öppna för kontoregistrering?
Maximum number of accounts (when this number is reached, registrations are disabled. For an unlimited number of accounts, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Maximum number of accounts (when this number is reached, registrations are disabled. For an unlimited number of accounts, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Max antal konton (när den här gränsen har nåtts kommer kontoregistrering inte längre tillåtas. Skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för obegränsat antal konton)
Checking the email address? (requires a configured and functional mail server) {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Checking the email address? (requires a configured and functional mail server) {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Kontrollera e-postadresser? (kräver en konfigurerad och fungerande e-postserver) {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Disk quotas Disk quotas Lagringskvoter
Default disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Default disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Standardkvot per användare (skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för en obegränsad kvot)
Default daily disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Default daily disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Standardkvot per användare och dag (skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för en obegränsad kvot)
Key English Swedish
Allow this for anonymous visitors? Allow this for anonymous visitors? Tillåt för anonyma besökare?
Allow this for registered users? Allow this for registered users? Tillåt för inloggade användare?
Allow via torrent (via URI magnet or torrent file)? Allow via torrent (via URI magnet or torrent file)? Tillåt via torrent (via URI magnet eller torrent-fil)?
Allow your users to import remote videos (from YouTube, from torrent…)? Allow your users to import remote videos (from YouTube, from torrent…)? Tillåt dina användare att importera videor från externa tjänster (bland annat YouTube och torrent)?
Apticron is a program that runs daily on your server and notifies you by email if package updates are available. Apticron is a program that runs daily on your server and notifies you by email if package updates are available. Apticron är ett program som körs dagligen på din server och meddelar dig via e-post om det finns uppdateringar tillgängliga till något paket.
Checking the email address? (requires a configured and functional mail server) {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Checking the email address? (requires a configured and functional mail server) {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Kontrollera e-postadresser? (kräver en konfigurerad och fungerande e-postserver) {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Code of conduct (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Code of conduct (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Uppförandekod (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Contact form Contact form Kontaktformulär
Created by {{- opentag}}Luc Didry{{- endtag}} Created by {{- opentag}}Luc Didry{{- endtag}} Skapad av {{- opentag}}Luc Didry{{- endtag}}
Default daily disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Default daily disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Standardkvot per användare och dag (skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för en obegränsad kvot)
Default disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Default disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Standardkvot per användare (skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för en obegränsad kvot)
Disable StartTLS? Disable StartTLS? Avaktivera StartTLS?
Disk quotas Disk quotas Lagringskvoter
Do not list explicit videos Do not list explicit videos Lista inte videor med oförbehållsamt innehåll
Download configuration Download configuration Ladda ner konfiguration
Email sender address Email sender address Avsändaradress för e-post
Email sending server Email sending server Utgående e-postserver
Federation Federation Federation
Homepage Homepage Hemsida
How long do you plan to maintain this instance? How long do you plan to maintain this instance? Hur länge planerar du underhålla instansen?
How many CPU threads should be allocated to transcoding? How many CPU threads should be allocated to transcoding? Hur många processortrådar skall användas för omkodning?
How will you pay the PeerTube instance server? With you own funds? With users donations? Advertising? How will you pay the PeerTube instance server? With you own funds? With users donations? Advertising? Hur tänker du finansiera instansens server? Med egna medel, donationer från användare eller reklam?
If you want to explain on what type of hardware your PeerTube instance runs. For ex. “2 vCore, 2GB RAM…” If you want to explain on what type of hardware your PeerTube instance runs. For ex. “2 vCore, 2GB RAM…” Berätta vilken typ av hårdvara din PeerTube-instans körs på. Till exempel ”2 vCore, 2GB RAM …”
Importing external videos Importing external videos Importera externa videor
Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Installera apticron? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Language Language Språk
List but blur the thumbnails List but blur the thumbnails Lista men gör miniatyrbilden suddig
Local videos Local videos Lokala videor
Long description of your instance (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Long description of your instance (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Lång beskrivning av din instans (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Maximum number of accounts (when this number is reached, registrations are disabled. For an unlimited number of accounts, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Maximum number of accounts (when this number is reached, registrations are disabled. For an unlimited number of accounts, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Max antal konton (när den här gränsen har nåtts kommer kontoregistrering inte längre tillåtas. Skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för obegränsat antal konton)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Salt/Peertube
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Salt/TTRSS

Loading…

User avatar autom

New translation

Salt / PeertubeSwedish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Email sender address
Flags
i18next-interpolation
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
conf-generator/public/locales/sv.json, string 41