Translation

Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}}
English
Key English Swedish
Default daily disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Default daily disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Standardkvot per användare och dag (skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för en obegränsad kvot)
Transcoding (videos re-encoding) Transcoding (videos re-encoding) Omkodning av videor
Activate transcoding? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Activate transcoding? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Aktivera omkodning? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Allow additional extensions? This allows your users to upload.mkv, mov… files instead of just .mp4 files. {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Allow additional extensions? This allows your users to upload.mkv, mov… files instead of just .mp4 files. {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Tillåt fler filändelser? Tillåt användare att ladda upp bland annat mkv- och mov-filer istället för enbart mp4-filer. {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
How many CPU threads should be allocated to transcoding? How many CPU threads should be allocated to transcoding? Hur många processortrådar skall användas för omkodning?
Transcoding in several qualities lower than the quality of the original video allows visitors with low bit rates to enjoy the video smoothly. Transcoding in several qualities lower than the quality of the original video allows visitors with low bit rates to enjoy the video smoothly. Omkodning till flera upplösningar som är lägre än ursprungsvideon ger besökare med långsam uppkoppling möjligheten att titta på videor utan hack.
Transcode in {{quality}}p quality? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Transcode in {{quality}}p quality? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Omkoda till upplösningen {{quality}}p? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Importing external videos Importing external videos Importera externa videor
Allow your users to import remote videos (from YouTube, from torrent…)? Allow your users to import remote videos (from YouTube, from torrent…)? Tillåt dina användare att importera videor från externa tjänster (bland annat YouTube och torrent)?
Allow for videos accessible in HTTP or any site supported by {{- opentag}}youtube-dl{{- endtag}}? Allow for videos accessible in HTTP or any site supported by {{- opentag}}youtube-dl{{- endtag}}? Tillåt för videor som går att hämta över HTTP och samtliga webbplatser som stöds av {{- opentag}}youtube-dl{{- endtag}}?
Allow via torrent (via URI magnet or torrent file)? Allow via torrent (via URI magnet or torrent file)? Tillåt via torrent (via URI magnet eller torrent-fil)?
Federation Federation Federation
Allow or not other instances to follow yours Allow or not other instances to follow yours Tillåt andra instanser att följa din
Whether or not an administrator must manually validate a new follower Whether or not an administrator must manually validate a new follower En administratör måste godkänna nya följare manuellt
Apticron is a program that runs daily on your server and notifies you by email if package updates are available. Apticron is a program that runs daily on your server and notifies you by email if package updates are available. Apticron är ett program som körs dagligen på din server och meddelar dig via e-post om det finns uppdateringar tillgängliga till något paket.
Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Installera apticron? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Recipient for apticron’s emails ({{- opentag}}root{{- endtag}} is ok if you configured a real address in {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}} Recipient for apticron’s emails ({{- opentag}}root{{- endtag}} is ok if you configured a real address in {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}} Mottagare för apticrons e-post ({{- opentag}}root{{- endtag}}går bra om du har angivit en fungerande adress i {{- opentag}}/etc/aliases{{- endtag}}
Download configuration Download configuration Ladda ner konfiguration
Reset Reset Återställ
Key English Swedish
Default daily disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Default daily disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Standardkvot per användare och dag (skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för en obegränsad kvot)
Default disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Default disk quota per user (for an unlimited quota, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Standardkvot per användare (skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för en obegränsad kvot)
Disable StartTLS? Disable StartTLS? Avaktivera StartTLS?
Disk quotas Disk quotas Lagringskvoter
Do not list explicit videos Do not list explicit videos Lista inte videor med oförbehållsamt innehåll
Download configuration Download configuration Ladda ner konfiguration
Email sender address Email sender address Avsändaradress för e-post
Email sending server Email sending server Utgående e-postserver
Federation Federation Federation
Homepage Homepage Hemsida
How long do you plan to maintain this instance? How long do you plan to maintain this instance? Hur länge planerar du underhålla instansen?
How many CPU threads should be allocated to transcoding? How many CPU threads should be allocated to transcoding? Hur många processortrådar skall användas för omkodning?
How will you pay the PeerTube instance server? With you own funds? With users donations? Advertising? How will you pay the PeerTube instance server? With you own funds? With users donations? Advertising? Hur tänker du finansiera instansens server? Med egna medel, donationer från användare eller reklam?
If you want to explain on what type of hardware your PeerTube instance runs. For ex. “2 vCore, 2GB RAM…” If you want to explain on what type of hardware your PeerTube instance runs. For ex. “2 vCore, 2GB RAM…” Berätta vilken typ av hårdvara din PeerTube-instans körs på. Till exempel ”2 vCore, 2GB RAM …”
Importing external videos Importing external videos Importera externa videor
Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Installera apticron? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Language Language Språk
List but blur the thumbnails List but blur the thumbnails Lista men gör miniatyrbilden suddig
Local videos Local videos Lokala videor
Long description of your instance (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Long description of your instance (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Lång beskrivning av din instans (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Maximum number of accounts (when this number is reached, registrations are disabled. For an unlimited number of accounts, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Maximum number of accounts (when this number is reached, registrations are disabled. For an unlimited number of accounts, put {{- opentag}}-1{{- endtag}}) Max antal konton (när den här gränsen har nåtts kommer kontoregistrering inte längre tillåtas. Skriv {{- opentag}}-1{{- endtag}} för obegränsat antal konton)
More informations about your instance More informations about your instance Mer information om din instans
Name of your instance Name of your instance Namn på din instans
Normally list explicit videos Normally list explicit videos Lista videor med oförbehållsamt innehåll
Number of days on which trending videos will be calculated Number of days on which trending videos will be calculated Antal dagar som används vid beräkning av populära videor
Open registrations? Open registrations? Öppna för kontoregistrering?
Password Password Lösenord
Password of the {{- opentag}}root{{- endtag}} account Password of the {{- opentag}}root{{- endtag}} account Lösenord för kontot {{- opentag}}root{{- endtag}}
Path to the file of the certification authority Path to the file of the certification authority Sökväg till filen från certifikatutfärdaren
PeerTube pillar generator PeerTube pillar generator Pillar-generator för PeerTube
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Salt/Peertube
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Salt/TTRSS

Loading…

User avatar autom

New translation

Salt / PeertubeSwedish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}}
Flags
i18next-interpolation
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
conf-generator/public/locales/sv.json, string 71