Translation

English
English Turkish Actions
Current Time Mevcut süre
Duration Süre
Remaining Time Kalan süre
Stream Type Akış türü
LIVE CANLI
Loaded Yüklendi
Progress İlerleme
Progress Bar İlerleme çubuğu
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} {1} / {2}
Fullscreen Tam ekran
Non-Fullscreen Tam ekrandan çık
Mute Sessize al
Unmute Sesi aç
Playback Rate Oynatma oranı
Subtitles Altyazılar
subtitles off altyazılar kapalı
Captions Açıklamalar
captions off açıklamalar kapalı
Chapters Bölümler
Descriptions Açıklamalar
descriptions off açıklamalar kapalı
Audio Track Müzik parçası
Volume Level Ses yüksekliği
You aborted the media playback Ortam oynatmayı iptal ettiniz
A network error caused the media download to fail part-way. Bir ağ hatası ortam indirmesinin başarısız olmasına neden oldu.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Sunucu veya ağ başarısız olduğu ya da biçim desteklenmediği için medya yüklenemedi.
The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support. Ortam oynatımı, bir sorun nedeniyle veya kullanılan ortam dosyası tarayıcınız tarafından desteklenmediği için iptal edildi.
No compatible source was found for this media. Bu ortam için uyumlu bir kaynak bulunamadı.
The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it. Ortam şifreli ve şifresini çözmek için anahtarlarımız yok.
Play Video İzletiyi oynat
Close Kapat

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/player.tr-TR.json, string 36