Translation

English
English Swedish Actions
Duration Total tid
Remaining Time Återstående tid
Stream Type Strömningstyp
LIVE DIREKT
Loaded Laddad
Progress Förlopp
Progress Bar Förloppsindikator
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} {1} av {2}
Fullscreen Fullskärm
Non-Fullscreen Inte fullskärm
Mute Ljud av
Unmute Ljud på
Playback Rate Uppspelningshastighet
Subtitles Undertexter på
subtitles off Undertexter av
Captions Textning
captions off Textning av
Chapters Kapitel
Descriptions Beskrivningar på
descriptions off Beskrivningar av
Audio Track Ljudspår
Volume Level Ljudstyrka
You aborted the media playback Du avbröt mediauppspelningen
A network error caused the media download to fail part-way. Ett nätverksfel gjorde att nedladdningen av videon misslyckades.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Det gick inte att ladda videon, antingen på grund av ett server- eller nätverksfel, eller för att formatet inte stöds.
The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support. Uppspelningen avbröts på grund av att videon är skadad eller för att videon använder funktioner som din webbläsare inte stöder.
No compatible source was found for this media. Det gick inte att hitta någon kompatibel källa för videon.
The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it. Videon är krypterad och vi har inte dekrypteringsnycklarna.
Play Video Spela upp video
Close Stäng
Close Modal Dialog Stäng dialogruta
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/player
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/angular

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
captions textning PeerTube

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/player.sv-SE.json, string 66