Glossary

English Swedish
NSFW känsligt och oförbehållsamt innehåll PeerTube

String information

String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
sv.tbx, string 21