Glossary

English Swedish
broadcast message meddelande till användare PeerTube

String information

String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
sv.tbx, string 33