Glossary

English Swedish
broadcast message meddelande till användare PeerTube

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
sv.tbx, string 33