Translation

5832601947705094130
English
Key English Swedish
4230672031132838318 Signup minimum age must be greater than 1. Värdet på fältet ”minimiålder för registrering” måste vara större än 1.
5929230001329133993 Signup minimum age must be a number. Värdet på fältet ”minimiålder för registrering” måste vara ett nummer.
240096858386658337 Admin email is required. Administratörens e-postadress måste uppges.
4392533896009432078 Admin email must be valid. Administratörens e-postadress måste var giltig.
6172217783476989430 Transcoding threads is required. Antalet omkodningstrådar måste anges.
5320424292625586941 Transcoding threads must be greater or equal to 0. Antal trådar för omkodning måste vara större eller lika med noll.
8185661254949728718 Max live duration is required. Maxlängden för direktsändningar måste anges.
8892863662898651766 Max live duration should be greater or equal to -1. Maxlängden för direktsändningar måste vara minst -1.
8196240396863235661 Max instance lives is required. Maxantalet direktsändningar på instansen måste uppges.
913683464711184925 Max instance lives should be greater or equal to -1. Maxantalet direktsändningar på instansen måste vara minst -1.
5614457087254770778 Max user lives is required. Maxantalet direktsändningar per användare måste uppges.
2779726697233311712 Max user lives should be greater or equal to -1. Maxantalet direktsändningar per användare måste vara minst -1.
351272950792130803 Max video channels per user is required. Maximalt antal videokanaler per användare måste uppges.
5253683089104713724 Max video channels per user must be greater or equal to 1. Maximalt antal videokanaler per användare måste vara minst 1.
8354695459880751923 Max video channels per user must be a number. Maximalt antal videokanaler per användare måste vara ett nummer.
5832601947705094130 Concurrency is required. Concurrency is required.
4751566092251132371 Concurrency should be greater or equal to 1. Concurrency should be greater or equal to 1.
75589896034107743 Index URL should be a URL Registerlänken måste vara en giltig webbadress
3964961007325702684 Search index URL should be a URL Sökregistrets länk måste vara en giltig webbadress
8602814243662345124 Email is required. E-postadress måste uppges.
4591482207344282590 Email must be valid. E-postadressen måste vara giltig.
544279804045883862 Handle is required. Söknamn måste uppges.
2805037637775107078 Handle must be valid (eg. chocobozzz@example.com). Användarnamnet måste vara giltigt (t.ex. chocobozzz@example.com).
4968369344159400023 Your name is required. Du måste uppge ditt namn.
5799695548385507586 Your name must be at least 1 character long. Ditt namn måste innehålla minst ett tecken.
3600004643604731577 Your name cannot be more than 120 characters long. Ditt namn får inte vara mer än 120 tecken långt.
3981804692726336204 A subject is required. Ett ämne måste anges.
7787099349830266861 The subject must be at least 1 character long. Ämnet måste innehålla minst ett tecken.
5905189237950302829 The subject cannot be more than 120 characters long. Ämnet får inte vara mer än 120 tecken långt.
847704400962945123 A message is required. Meddelande krävs.
3871842658394273178 The message must be at least 3 characters long. Meddelandet måste innehålla minst tre tecken.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5832601947705094130
Flags
xml-text
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.sv-SE.xlf, string 1514