Translation

1335686739562009265
English
Key English Polish Actions
8434369348784683733 for <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;search-value&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentSearch }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> dla <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;search-value&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentSearch }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
3782563238994348625 Confirm password Potwierdź hasło
2501430660070156325 Confirmed password Potwierdzone hasło
8547184468496530386 Reset my password Resetuj moje hasło
5018804994794983050 Signup Zarejestruj się
1779569416352510488 Why creating an account? Why creating an account?
4502972592942341883 As you probably noticed: creating an account is not necessary to watch video on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/> However, creating an account on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> will allow you to: As you probably noticed: creating an account is not necessary to watch video on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/> However, creating an account on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> will allow you to:
3514732276382852116 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Comment<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> videos <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Comment<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> videos
6928511254538021087 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Subscribe<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> to channels to be notified of new videos <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Subscribe<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> to channels to be notified of new videos
269413964682905563 Have access to your <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>watch history<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Have access to your <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>watch history<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
7760677303939127268 Create your channel to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>publish videos<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Create your channel to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>publish videos<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
5767014923310516 Do you use Mastodon, ActivityPub or a RSS feed aggregator? Do you use Mastodon, ActivityPub or a RSS feed aggregator?
5853527794391720600 You can already follow <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> using your favorite tool. You can already follow <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> using your favorite tool.
7772973173091400795 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> has been created using <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;link-orange&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org&quot;&gt;"/>PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>, a video creation platform developed by Framasoft. <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;link-orange&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; href=&quot;https://framasoft.org&quot;&gt;"/>Framasoft<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is a french non-profit organization that offers alternatives to Big Tech's digital tools <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> has been created using <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;link-orange&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org&quot;&gt;"/>PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>, a video creation platform developed by Framasoft. <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;link-orange&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; href=&quot;https://framasoft.org&quot;&gt;"/>Framasoft<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is a french non-profit organization that offers alternatives to Big Tech's digital tools
2528596078796844503 You want to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>publish videos<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>? Then you need to create your first <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>channel<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. You want to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>publish videos<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>? Then you need to create your first <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>channel<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
1335686739562009265 You might want to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>create a channel by theme:<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> for example, you can create a channel named "SweetMelodies" to publish your piano concerts and another one "Ecology" in which you publish your videos talking about ecology. You might want to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>create a channel by theme:<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> for example, you can create a channel named "SweetMelodies" to publish your piano concerts and another one "Ecology" in which you publish your videos talking about ecology.
5716290603546738313 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> administrators allow you to publish up to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ videoQuota | bytes: 0 }}"/> of videos<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> on their website. <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> administrators allow you to publish up to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ videoQuota | bytes: 0 }}"/> of videos<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> on their website.
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Filtry <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ numberOfFilters() }}"/> <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
2236371857137398396 No results found Nie znaleziono wyników
1516969129397662377 Welcome to PeerTube, dear administrator! Witaj na PeerTube, drogi administratorze!
807030720531713957 CLI documentation Dokumentacja CLI
199127249622290422 Upload or import videos, parse logs, prune storage directories, reset user password... Wrzucaj lub importuj filmy, przetwarzaj dzienniki wydarzeń, czyść katalogi pamięci, resetuj hasło użytkownika...
249453844439446209 Administer documentation Dokumentacja administracji
5910950876330656326 Managing users, following other instances, dealing with spammers... Zarządzanie użytkownikami, obserwowanie innych instancji, sposoby na pozbywanie się spamu...
879127294610588497 Use documentation Dokumentacja użycia
3848077896245199337 Setup your account, managing video playlists, discover third-party applications... Ustawienia konta, zarządzanie playlistami, używanie innych aplikacji...
6284442506490785579 Useful links Przydatne linki
5170617864166788170 Official PeerTube website (news, support, contribute...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/> Oficjalna strona PeerTube (wiadomości, wsparcie...): <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>https://joinpeertube.org <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
4614992717645869756 Put your instance on the public PeerTube index: <x id="START_LINK"/>https://instances.joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK"/> Dodaj swoją instancję do publicznego indeksu: <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>https://instances.joinpeertube.org/instances <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
2081626998027585315 It's time to configure your instance! Czas na konfigurację twojej instancji!
1852111465407058121 Choosing your <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>instance name<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>setting up a description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, specifying <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, why <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>you created your instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>how long<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> you plan to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>maintain it<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> is very important for visitors to understand on what type of instance they are. Choosing your <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>instance name<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>setting up a description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, specifying <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, why <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>you created your instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>how long<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> you plan to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>maintain it<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> is very important for visitors to understand on what type of instance they are.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularPolish

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1335686739562009265
Flags
xml-text
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 235