Translation

1258618443362430782
English
Key English Polish Actions
730589419287534524 Reporter Zgłaszający
6549265851868599441 Video Film
2662644497259948010 Comment Komentarz
1359961255805685312 This video has been reported multiple times. Ten film został zgłoszony wiele razy.
8103613717136753118 The video was blocked Ten film został zablokowany
5021295327106206941 by <x id="INTERPOLATION"/> on <x id="INTERPOLATION_1"/> od <x id="INTERPOLATION"/> na <x id="INTERPOLATION_1"/>
1443698606045744844 Video was deleted Film został usunięty
1530731524535521716 Account deleted Usunięto konto
1191715835847858871 Open video in a new tab Otwórz film w nowej karcie
3301856295120048857 State <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Stan <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6452372740127749380 Messages Wiadomości
1969144763032891922 Internal note Wewnętrzna notatka
7418735164633152705 Score <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Wynik <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
9173448803033928792 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> reports Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> zgłoszeń
3109314382334906782 Reportee Zgłaszający(-a)
1258618443362430782 <x id="ICU" xid="1879828604800763221" equiv-text="{abuse.countReportsForReporter, plural, =1 {1 report} other {{{ abuse.countReportsForReporter }} reports}}"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;ml-1 glyphicon glyphicon-flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> <x id="ICU" equiv-text="{abuse.countReportsForReportee, plural, =1 {1 zgłoszenie} few {{{ abuse.countReportsForReportee }} zgłoszenia} many {{{ abuse.countReportsForReportee }} zgłoszeń} other {{{ abuse.countReportsForReportee }} zgłoszeń}}"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;ml-1 glyphicon glyphicon-flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
6540177673229220400 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 report} other {<x id="INTERPOLATION"/> reports}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 zgłoszenie} few {<x id="INTERPOLATION"/> zgłoszenia} many {<x id="INTERPOLATION"/> zgłoszeń} other {<x id="INTERPOLATION"/> zgłoszeń}}
7239750919884229270 Updated Uaktualniono
6409548912081699487 Mute domain Wycisz domenę
2381859602529023966 Instance Instancja
1300704815627663264 Muted at <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Wyciszone o <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6453471031802119612 Unmute Cofnij wyciszenie
6728985502447585050 No server found matching current filters. Nie znaleziono serwerów spełniających obecne kryteria.
299774363533169870 No server found. Nie znaleziono serwerów.
6250599179731937899 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted instances Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{'{first}'}}"/> do <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{'{last}'}}"/> z <x id="INTERPOLATION_2" equiv-text="{{'{totalRecords}'}}"/> wyciszonych instancji
4917252294930256268 It seems that you are not on a HTTPS server. Your webserver needs to have TLS activated in order to follow servers. Wygląda na to, że nie jesteś na serwerze HTTPS. Twój serwer musi mieć aktywne TLS, aby obserwować inne serwery.
4058814854824495833 Mute domains Wycisz domeny
4086606389696938932 Account Konto
8564972645418093229 No account found matching current filters. Nie znaleziono kont spełniających obecne kryteria.
3819155299647062711 No account found. Nie znaleziono kont.
2338185419645468935 List installed plugins Wyświetl zainstalowane wtyczki

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1258618443362430782
Flags
xml-text
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 682