Translation

3174354408404578867
English
Key English Polish
3428015997161360357 NEW CHANNEL NOWY KANAŁ
7828153032795614080 See this video channel Zobacz ten kanał wideo
1545109431751219382 This channel doesn't have any videos. Ten kanał nie udostępnił żadnych filmów.
2705478076887104088 SHOW THIS CHANNEL > POKAŻ TEN KANAŁ >
4088311569349098646 Stats Statystyki
4068658588793749132 This channel does not have playlists. Ten kanał nie stworzył żadnych playlist.
5066829276646988805 PeerTube PeerTube
1415060111017347427 Network Sieć
3701439542279610547 Follows Obserwuje
400578776928464905 Follower instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>) Obserwujące instancje (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>)
2081837971167498893 Following instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>) Obserwowane instancje (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>)
8203367621031610680 Your name Twoje imię
1769661379068269645 Your email Twój e-mail
9127604588498960753 Subject Temat
1391056849737890767 Your message Twoja wiadomość
3174354408404578867 About <x id="INTERPOLATION"/> O <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>
8525213662266893834 Contact us Contact us
19872047295276660 This instance is dedicated to sensitive/NSFW content. Ta instancja jest przeznaczona na treści wrażliwe/NSFW.
1970848297295860531 ADMINISTRATORS &amp; SUSTAINABILITY ADMINISTRATORZY &amp; UTRZYMANIE
6741838149332998818 Who we are Kim jesteśmy
4722135551130122302 Why we created this instance Dlaczego stworzyliśmy tę instancję
6434467346812189214 How long we plan to maintain this instance Jak długo planujemy utrzymać instancję
8765504394950427814 How we will pay for keeping our instance running Jak płacimy za utrzymanie instancji
7707185552909365717 INFORMATION INFORMACJE
8685905644837116382 MODERATION MODERACJA
9178042134345945115 OTHER INFORMATION INNE INFORMACJE
4281738631669138686 Hardware information Informacje o sprzęcie
273909283347871 FEATURES MOŻLIWOŚCI
8495040351808033345 Features found on this instance Funkcje dostępne na tej instancji
8932880935037645502 STATISTICS STATYSTYKI
1161141363959659794 PeerTube is a self-hosted ActivityPub-federated video streaming platform using P2P directly in your web browser. PeerTube to selfhostowana platforma do transmisji filmów sfederowana z użyciem ActivityPub, korzystająca z P2P bezpośrednio w Twojej przeglądarce internetowej.

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3174354408404578867
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1053