Translation

7766488542631150871
English
Key English Polish
2999492056553212422 Banned Zbanowany
4572885137800697555 Instance muted Instancja wyciszona
302022805144581075 Muted by your instance Wyciszone przez twoją instancję
6860866645734090311 Instance muted by your instance Instancja wyciszona przez twoją instancję
8661266239199665830 Copy account handle Kopiuj adres konta
3061133792040537550 Show the complete description Pokaż pełny opis
9098920722959201547 Show more... Pokaż więcej…
6808894347744915561 Manage account Zarządzaj kontem
1311667768861466464 Search account videos Szukaj filmów z konta
5512878593724620692 CHANNELS KANAŁY
3666829335406793239 This account does not have channels. To konto nie ma kanałów.
403587185492002456 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 subskrypcja} other { <x id="INTERPOLATION"/> subskrybcje}}
3068011377000255023 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 videos} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 film} few {<x id="INTERPOLATION"/> filmy} many {<x id="INTERPOLATION"/> filmów} other {<x id="INTERPOLATION"/> filmy}}
8856905278208146821 <x id="ICU" xid="8553183884518584864" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =1 {1 videos} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} videos}}"/> <x id="ICU" equiv-text="{video.views, plural, =1 {1 wyświetlenie} few {{{ video.views | myNumberFormatter }} wyświetlenia}} many {{{ video.views | myNumberFormatter }} wyświetleń}} other {{{ video.views | myNumberFormatter }} wyświetleń}}"/>
4071627711041975501 Show this channel Pokaż ten kanał
7766488542631150871 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No videos} =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Brak filmów} =1 {1 film} other {<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.videosLength }}"/> filmów}}
7152797255397280410 Do you really want to delete <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/>? It will delete <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> videos uploaded in this channel, and you will not be able to create another channel with the same name (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>)! Czy na pewno cchesz usunąć <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/>? Usuniesz w ten sposób <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> filmów wysłanych na ten kanał i nie będziesz miał(a) możliwości założenia kanału o tej samej nazwie (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>)!
4433306639366959484 Please type the name of the video channel (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) to confirm Wpisz nazwę kanału wideo (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) aby zatwierdzić
3428015997161360357 NEW CHANNEL NOWY KANAŁ
7828153032795614080 See this video channel Zobacz ten kanał wideo
1545109431751219382 This channel doesn't have any videos. Ten kanał nie udostępnił żadnych filmów.
2705478076887104088 SHOW THIS CHANNEL &gt; POKAŻ TEN KANAŁ &gt;
4088311569349098646 Stats Statystyki
4068658588793749132 This channel does not have playlists. Ten kanał nie stworzył żadnych playlist.
5066829276646988805 PeerTube PeerTube
1415060111017347427 Network Sieć
3701439542279610547 Follows Obserwuje
400578776928464905 Follower instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>) Obserwujące instancje (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>)
2081837971167498893 Following instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>) Obserwowane instancje (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>)
8203367621031610680 Your name Twoje imię
1769661379068269645 Your email Twój e-mail

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 3 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 4 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 4 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7766488542631150871
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1035