Translation

4781078006040259916
English
Key English Polish Actions
5700655611297335752 No channel found. Nie odnaleziono kanału.
626184983378002054 Example: my_channel Przykład: my_channel
5871023634125368211 CHANNEL KANAŁ
5013100494982905528 Banner image of the channel Banner image of the channel
5278589041647101772 Overwrite support field of all videos of this channel Zastąp opcje wsparcia dla wszystkich filmów na tym kanale
5500467336262464724 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ actor.followersCount }}"/> subscribers <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ actor.followersCount }}"/> subskrybentów
31472093355465024 Upload a new avatar Wyślij nowy awatar
4854396465510517671 Target Element docelowy
6376690302059877029 This video was deleted To konto zostało usunięte
6924803931258995553 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> imports Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> importów
8173902679178787744 Once you delete your account, there is no going back. You will be asked to confirm this action. Po usunięciu konta, nie możesz tego cofnąć. Otrzymasz zapytanie o potwierdzenie tego działania.
4000980858407872649 Channel page Strona kanału
6500762313951857695 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No views} =1 {1 view} other {<x id="INTERPOLATION"/> views}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {No views} =1 {1 view} other {<x id="INTERPOLATION"/> views}}
9131836378905533756 Created by <x id="INTERPOLATION"/> Utworzony przez <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoChannel.ownerBy }}"/>
228548407872312756 Owner account page Strorna konta właściciela
4781078006040259916 You don't have any video in your watch history yet. Nie masz jeszcze zadnych filmów w swojej historii oglądania.
989169929300254768 Delete from history Delete from history
111295045776045026 Video history is enabled Video history is enabled
1869266307786648674 Video history is disabled Video history is disabled
7505147502630555700 Delete video history Delete video history
8676027102068252963 Are you sure you want to delete all your video history? Are you sure you want to delete all your video history?
7708910304029766516 Video history deleted Video history deleted
3343758569423394070 No videos found for "<x id="PH" equiv-text="this.search"/>". No videos found for "<x id="PH" equiv-text="this.search"/>".
687236465759862933 Open syndication dropdown Open syndication dropdown
5511928240200239994 Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
5339945526545410198 Set up my channels Set up my channels
2726946550255780479 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Notification preferences <x id="START_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;my-global-icon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Ustawienia powiadomień
2317673285989169654 Newest first Najpierw najnowsze
751740263472313326 Unread first Najpierw nieprzeczytane
7679199047720825365 All read Wszystkie przeczytane
9167786874272926575 Web Sieć

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4781078006040259916
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1070