Translation

751740263472313326
English
Key English Polish Actions
9131836378905533756 Created by <x id="INTERPOLATION"/> Utworzony przez <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoChannel.ownerBy }}"/>
228548407872312756 Owner account page Strorna konta właściciela
4781078006040259916 You don't have any video in your watch history yet. Nie masz jeszcze zadnych filmów w swojej historii oglądania.
989169929300254768 Delete from history Delete from history
111295045776045026 Video history is enabled Video history is enabled
1869266307786648674 Video history is disabled Video history is disabled
7505147502630555700 Delete video history Delete video history
8676027102068252963 Are you sure you want to delete all your video history? Are you sure you want to delete all your video history?
7708910304029766516 Video history deleted Video history deleted
3343758569423394070 No videos found for "<x id="PH" equiv-text="this.search"/>". No videos found for "<x id="PH" equiv-text="this.search"/>".
687236465759862933 Open syndication dropdown Open syndication dropdown
5511928240200239994 Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
5339945526545410198 Set up my channels Set up my channels
2726946550255780479 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Notification preferences <x id="START_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;my-global-icon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Ustawienia powiadomień
2317673285989169654 Newest first Najpierw najnowsze
751740263472313326 Unread first Najpierw nieprzeczytane
7679199047720825365 All read Wszystkie przeczytane
9167786874272926575 Web Sieć
1967081128372276674 My Playlists Moje listy odtwarzania
2317130384024575795 NEW PLAYLIST NOWA LISTA ODTWARZANIA
2871943975385662656 PLAYLIST LISTA ODTWARZANIA
3438686710205841496 Create playlist Utwórz listę odtwarzania
7040375308762081154 My video channels Moje kanały wideo
7418836785553125957 Create a new video channel Utwórz nowy kanał wideo
3943893855105372623 Playlist thumbnail Miniaturka playlisty
7743343997362363486 No videos in this playlist. W tej playliście nie ma żadnych filmów.
2427149618141327033 Browse videos on PeerTube to add them in your playlist. Przeglądaj filmy na PeerTube i dodawaj je do swojej listy odtwarzania.
8901774330683812267 See the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/> for more information. Zajrzyj do <x id="START_LINK"/>dokumentacji<x id="CLOSE_LINK"/>, aby uzyskać więcej informacji.
3461985498881453026 If you need help to use PeerTube, you can have a look at the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/>. Jeżeli potrzebujesz pomocy w używaniu PeerTube, możesz sprawdzić <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>dokumentację <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
8844610145426272276 To help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, don't forget to <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>set up your account profile<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> by adding an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. To help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, don't forget to <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>set up your account profile<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> by adding an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
8479900728400966992 Video stats Video stats

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
751740263472313326
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1083