Translation

2232767208623640457
English
Key English Polish
6170245880855918780 Job state Status zadania
2296681895307893686 any dowolne
3067132953487445901 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> jobs Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> zadań
8650499415827640724 Type Rodzaj
3901868627411944813 Priority <x id="START_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;small&gt;"/>(1 = highest priority)<x id="CLOSE_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;/small&gt;"/> Priorytet <x id="START_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;small&gt;"/>(1 = najwyższy priorytet)<x id="CLOSE_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;/small&gt;"/>
3419681791450150574 Progress Postęp
914197284349366734 No jobs found. Nie znaleziono zadań.
2713421326605345655 No <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ jobType }}"/><x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt; "/> jobs found. Nie <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ jobType }}"/><x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt; "/> znaleziono zadań.
2384897339170501794 No <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> jobs found. Nie <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> znaleziono zadań.
4457061340457477073 No <x id="START_TAG_CODE"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_CODE"/> jobs found that are <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>. Nie znaleziono <x id="START_TAG_CODE"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_CODE"/> zadań które są <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>.
1102717806459547726 Refresh Odśwież
6052766076365105714 now teraz
8984988128489304664 Filter logs by tags Filter logs by tags
3894950702316166331 Loading... Ładowanie...
1570003374195931619 No log. No log.
2232767208623640457 By <x id="INTERPOLATION"/> -&gt; Od <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ log.by }}"/> -&gt;
7396175500300709096 INSTANCE INSTANCJA
8953033926734869941 Name Nazwa
2973928033612762715 Short description Krótki opis
7794655859478571096 Main instance categories Główne kategorie instancji
6588040559347368313 Add a new category Dodaj nową kategorię
8953934448427251062 The <x id="START_LINK"/>sharing system<x id="CLOSE_LINK"/> implies that some technical information about your system (such as a public IP address) can be sent to other peers, but greatly helps to reduce server load. <x id="START_LINK"/>System udostępniania<x id="CLOSE_LINK"/> sprawia, że część informacji technicznych o Twoim systemie (jak Twój publiczny adres IP) może zostać wysłana do innych peerów, ale znacząco redukuje użycie serwera.
34094919610906740 Help share videos being played Pomóż w przekazywaniu odtwarzanych filmów
6236140336967052987 When on a video page, directly start playing the video. Kiedy jesteś na stronie filmu, automatycznie rozpoczynaj odtwarzanie go.
9135112681389493865 Automatically play videos Automatycznie odtwarzaj filmy
575474399125992547 When a video ends, follow up with the next suggested video. Kiedy film zakończy się, odtwarzaj kolejny sugerowany film.
2701970773087072815 Automatically start playing the next video Automatycznie rozpoczynaj odtwarzanie następnego filmu
5983800192187691457 Main languages you/your moderators speak Główne języki którymi posługujesz się ty/twoi moderatorzy
399528956091640769 MODERATION &amp; NSFW MODERACJA &amp; NSFW
4423835119021329687 Manage <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>users<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> to build a moderation team. Zarządzaj <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>użytkownikami<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/>, aby utworzyć zespół moderatorów.
7030031694783481217 This instance is dedicated to sensitive or NSFW content Ta instancja jest przeznaczona dla wrażliwej zawartości lub NSFW

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

4 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2232767208623640457
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 689