Translation

3963749584812225989
English
Key English Polish
3000005804987112527 Change email Zmień adres e-mail
7103588127254721505 Theme Motyw
4541462271161741535 instance default Domyślny instancji
5192951216991773088 peertube default Domyślny PeerTube
4844578664427956129 Change ownership Zmień właściciela
4561174610228620528 Select the next owner Wybierz następnego właściciela
1788875035518441092 Last published first Od ostatnio opublikowanych
4541072509002204177 Last created first Od ostatnio dodanych
1142493792593089647 Most viewed first Od najczęściej wyświetlanych
8108088952881606566 Most liked first Od najczęściej polubianych
2782422473180760140 Longest first Od najdłuższych
8714145624854863455 Accept ownership Zaakceptuj właściciela
321229234608559490 Select a channel to receive the video Wybierz kanał, który otrzyma film
3610344835750059476 My ownership changes Moje zmiany własności
7391040346436232576 Initiator Inicjator
3963749584812225989 Created <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Utworzono <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
5611592591303869712 Status Status
5417361655914085905 Account page Strona konta
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.byAccount }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.byAccount }}"/>
2000373220662583633 No ownership change request found. Nie znaleziono żądania zmiany własności.
4247400351982331798 Account settings Ustawienia konta
2864486939135008600 Playlist elements Elementy listy odtwarzania
7801453816697513153 My imports Moje importy
7000850040589508423 Create video channel Utwórz kanał widdeo
5700655611297335752 No channel found. Nie odnaleziono kanału.
5500467336262464724 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoChannel.followersCount }}"/> subscribers <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoChannel.followersCount }}"/> subskrybentów
626184983378002054 Example: my_channel Przykład: my_channel
5871023634125368211 CHANNEL KANAŁ
3582855804901374179 Banner image of your channel Obraz baneru Twojego kanału
2124774733637750483 Short text to tell people how they can support your channel (membership platform...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; When you will upload a video in this channel, the video support field will be automatically filled by this text. Krótki tekst, aby opisać innym jak mogą wesprzeć Twój kanał (platforma członkostwa…).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Kiedy wyślesz film na tym kanale, pole wsparcia zostanie automatycznie wypełnione tym tekstem.
5278589041647101772 Overwrite support field of all videos of this channel Zastąp opcje wsparcia dla wszystkich filmów na tym kanale
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/angular

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

4 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3963749584812225989
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1017