Translation

3461985498881453026
English
Key English Polish
751740263472313326 Unread first Najpierw nieprzeczytane
7679199047720825365 All read Wszystkie przeczytane
9167786874272926575 Web Sieć
1967081128372276674 My Playlists Moje listy odtwarzania
2317130384024575795 NEW PLAYLIST NOWA LISTA ODTWARZANIA
2871943975385662656 PLAYLIST LISTA ODTWARZANIA
3438686710205841496 Create playlist Utwórz listę odtwarzania
7040375308762081154 My video channels Moje kanały wideo
7418836785553125957 Create a new video channel Utwórz nowy kanał wideo
8828123061564507501 Playlist <x id="PH"/>} deleted. Usunięto listę odtwarzania <x id="PH"/>.
3943893855105372623 Playlist thumbnail Miniaturka playlisty
7743343997362363486 No videos in this playlist. W tej playliście nie ma żadnych filmów.
2427149618141327033 Browse videos on PeerTube to add them in your playlist. Przeglądaj filmy na PeerTube i dodawaj je do swojej listy odtwarzania.
8901774330683812267 See the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/> for more information. Zajrzyj do <x id="START_LINK"/>dokumentacji<x id="CLOSE_LINK"/>, aby uzyskać więcej informacji.
5904811038805050477 Welcome to PeerTube! Witaj na PeerTube!
3461985498881453026 If you need help to use PeerTube, you can have a look at the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/>. Jeżeli potrzebujesz pomocy w używaniu PeerTube, możesz sprawdzić <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>dokumentację <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
8844610145426272276 To help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, don't forget to <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>set up your account profile<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> by adding an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. To help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, don't forget to <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>set up your account profile<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> by adding an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
3030338154442300172 Created <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 playlist} other {{{ pagination.totalItems }} playlists}}"/> Utworzono <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 listę odtwarzania} few {{{ pagination.totalItems }} listy odtwarzania} many {{{ pagination.totalItems }} list odtwarzania} other {{{ pagination.totalItems }} listy odtwarzania}}"/>
3505845886770923767 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 playlist} other {<x id="INTERPOLATION"/> playlists}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 lista odtwarzania} few {<x id="INTERPOLATION"/> listy odtwarzania} many {<x id="INTERPOLATION"/> list odtwarzania} other {<x id="INTERPOLATION"/> listy odtwarzania}}
8746826171043347689 Verify account email confirmation Potwierdź adres e-mail
5705969545943613067 Email updated. Adres e-mail zaktualizowany.
5321335688371682440 An error occurred. Wystąpił błąd.
9128669621822125729 Video channel videos Filmy kanału wideo
3193822049276963401 Video channel playlists Listy odtwarzania kanału wideo
1949999959792821767 Manage channel Zarządzaj kanałem
4302331889176439801 Request email for account verification Wyślij e-mail do weryfikacji konta
4027779086550572813 Send verification email Wyślij e-mail weryfikacyjny
8610022770999239699 This instance does not require email verification. Ta instancja nie wymaga weryfikacji e-maila.
248731258067914565 Verify account via email Weryfikuj konto adresem e-mail
9197112111252826229 Ask to send an email to verify you account Poproś o przesłanie e-maila, aby zweryfikować konto
2999492056553212422 Banned Zbanowany

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3461985498881453026
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 962