Translation

7692347838587821095
English
Key English Polish
5668793810321242853 Muted servers Wyciszone serwery
4555457172864212828 Users Użytkownicy
3008420115644088420 Configuration Konfiguracja
2343069726009080052 Video <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Film <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
3122686335401195400 Total size Wielkość
4488103364313252005 List redundancies Pokaż redundancje
7423116442791683693 Your instance doesn't mirror any video. Twoja instancja nie mirroruje żadnego filmu.
1944582937285351613 Your instance has no mirrored videos. Twoja instancja nie zawiera mirrorowanych filmów.
7292311893283564173 Enabled strategies stats Statystyki użytych strategii
7595922272001217567 No redundancy strategy is enabled on your instance. Na twojej instancji nie są używne żadne strategie redundancji.
7574091010118901399 Sensitive Wrażliwe
2478877938420291792 Unfederated Niefederowane
7692347838587821095 Date <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Data <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
1451763834047485033 Select this row Wybierz ten rządSelect this row
4043531994869127329 See full comment See full comment
3193976279273491157 Actions Akcje
8390803680962035202 Follower Śledzący
4691552465058437520 Commented video Skomentowany film
7266085473379376028 No comments found matching current filters. Brak komentarzy spełniających obecne kryteria.
2398388496754671928 No comments found. Nie znaleziono komentarzy.
4604870995665811499 Local comments Lokalne komentarze
2721988499779041837 Remote comments Zdalne komentarze
1420624050293070194 No abuses found matching current filters. Brak nadużyć spełniających obecne kryteria.
639328713281980021 No abuses found. Nie znaleziono nadużyć.
1807029821872995706 Unsolved reports Nierozwiązane zgłoszenia
2570256912317308673 Accepted reports Przyjęte zgłoszenia
4335414817109654558 Refused reports Odmówione zgłoszenia
5604806676748121035 Reports with blocked videos Zgłoszenia z zablokowanymi filmami

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

4 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7692347838587821095
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 670