The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

602667807232759122
English
Key English Polish
6409548912081699487 Mute domain Wycisz domenę
2381859602529023966 Instance Instancja
1300704815627663264 Muted at <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Wyciszone o <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6453471031802119612 Unmute Cofnij wyciszenie
6728985502447585050 No server found matching current filters. Nie znaleziono serwerów spełniających obecne kryteria.
299774363533169870 No server found. Nie znaleziono serwerów.
6250599179731937899 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted instances Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{'{first}'}}"/> do <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{'{last}'}}"/> z <x id="INTERPOLATION_2" equiv-text="{{'{totalRecords}'}}"/> wyciszonych instancji
4917252294930256268 It seems that you are not on a HTTPS server. Your webserver needs to have TLS activated in order to follow servers. Wygląda na to, że nie jesteś na serwerze HTTPS. Twój serwer musi mieć aktywne TLS, aby obserwować inne serwery.
4058814854824495833 Mute domains Wycisz domeny
4086606389696938932 Account Konto
8564972645418093229 No account found matching current filters. Nie znaleziono kont spełniających obecne kryteria.
3819155299647062711 No account found. Nie znaleziono kont.
2338185419645468935 List installed plugins Wyświetl zainstalowane wtyczki
8897412584195581488 Search plugins Szukaj wtyczek
4994333937800672218 Show plugin Pokaż wtyczkę
602667807232759122 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted accounts Pokazywanie <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{'{first}'}}"/> do <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{'{last}'}}"/> z <x id="INTERPOLATION_2" equiv-text="{{'{totalRecords}'}}"/> wyciszonych kont
8259696070728377358 Plugins/Themes Wtyczki/Motywy
4894835484717268716 Installed Zainstalowane
7002061007877950198 Plugin homepage (new window) Strona wtyczki (w nowym oknie)
4580988005648117665 Search Szukaj
8630916846096019339 Users can resolve distant content Użytkownicy mogą uzyskiwać zdalną treść
3300472325769888962 Plugins &amp; Themes Plugins &amp; Themes
1782375284146839174 Available themes Available themes
9205443410527464015 Plugins enabled Plugins enabled
5410940035535748578 Close this message Zamknij tę wiadomość
4930506384627295710 Settings Ustawienia
4786000816576841850 Display settings Ustawienia wyświetlania
4474510732215437338 Uninstall Odinstaluj
2144158274184161635 Videos with the most interactions for recent videos Filmy o największej liczbie interakcji spośród ostatnich filmów
8312243926314494468 Videos with the most views during the last 24 hours Filmy o największej liczbie wyświetleń w ciągu ostatnich 24 godzin
8731139416455609016 Videos with the most views during the last <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> days Videos with the most views during the last <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> days

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
602667807232759122
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 700