Translation

2092225601747599163
English
Key English Polish
3516494528184217808 1 host (without "http://") per line 1 host (bez "http://") w linii
7651712714082200084 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the comment origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do moderatorów <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> i zostanie też przekazane na serwer z którego pochodzi komentarz (<x id="INTERPOLATION_1"/>)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
658727060940996385 Renewing the token will disallow previously configured clients from retrieving the feed until they use the new token. Proceed? Odnowienie tokenu sprawi, że wcześniej skonfigurowane klienty nie będą mogły otrzymywać strumienia zanim otrzymają nowy token. Chcesz przejść dalej?
3029923402309610616 Token renewed. Update your client configuration accordingly. Odnowiono token. Zaktualizuje odpowiednio konfigurację klienta.
5302915360176176604 SUBSCRIPTION FEED STRUMIEŃ SUBSKRYPCJI
2645809032917283525 Use third-party feed aggregators to retrieve the list of videos from channels you subscribed to. Używaj zewnętrznych agregatorów kanałów, aby uzyskiwać listę filmów z kanałów, które subskrybujesz.
7944777648309302794 Feed URL URL kanału
6086365181226161548 Feed Token Token kanału
6492684506192237359 ⚠️ Never share your feed token with anyone. ⚠️ Nigdy nie dziel się swoim tokenem z innymi.
270726559962362501 Renew token Odnów token
9209781328340965816 Filter... Filtruj...
6559246822757089203 Clear filters Wyczyśćfiltry
4266779970063047572 Video/Comment/Account Film/Komentarz/Konto
8040881171107393560 ID ID
5911214550882917183 State Stan
2092225601747599163 Created <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Utworzono <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
8898602327647937914 Open actor page in a new tab Otwórz stronę wykonawcy czynności w nowej karcie
7317290694079257887 Accepted Zaakceptowane
4416413576346763682 Pending Oczekiwane
8905995985388209337 Accept Akceptuj
8415175881466057254 Refuse Odmów
6961112234462008319 No follower found matching current filters. Nie znaleziono obserwujących pasujących do obecnych filtrów.
2117404838551056159 Your instance doesn't have any follower. Twoja instancja nie ma żadnych obserwujących.
2845798909207198924 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> followers Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> obserwujących
6571718060636962350 Redundancy allowed <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Redundancja zezwolona <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
8246779176913476983 Open instance in a new tab Otwórz instancję w nowej karcie
9132918641931433659 No host found matching current filters. Brak hostów spełniających obecne kryteria.
7274241885665071790 Your instance is not following anyone. Twoja instancja nie obserwuje nikogo.
4774348799569692380 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> hosts Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> hostów
9216117865911519658 Action Działanie
5968342253366599875 Videos redundancies Redundancje filmu
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/angular

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

4 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2092225601747599163
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 521