Translation

2669509104300979449
English
Key English Polish Actions
2609416025385742456 Default trending page Domyślna strona Na czasie
554741830445276244 Hot videos Gorące filmy
4203746847864415875 Most viewed videos Najczęściej oglądane filmy
8177374861384376651 Most liked videos Najbardziej lubiane filmy
5862227717871131052 Prefer author display name in video miniature Prefer author display name in video miniature
5444889468197427724 Redirect users on single external auth when users click on the login button in menu Redirect users on single external auth when users click on the login button in menu
2138469194506455231 ⚠️ You don't have any external auth plugin enabled. ⚠️ You don't have any external auth plugin enabled.
6608125149782412086 ⚠️ You have multiple external auth plugins enabled. ⚠️ You have multiple external auth plugins enabled.
4809162812315301010 BROADCAST MESSAGE PRZEKAZANA WIADOMOŚĆ
7097094470713539753 Display a message on your instance Wyświetl wiadomość na swojej instancji
4686199497574248459 Enable broadcast message Włącz przekazaną wiadomość
9192050065623241777 Allow users to dismiss the broadcast message Pozwalaj użytkownikom na odrzucenie przekazywanej wiadomości
6582848618760132901 Broadcast message level Istotność przekazywanej wiadomości
8066608938393600549 Message Wiadomość
5631159720194597622 NEW USERS NOWI UŻYTKOWNICY
2669509104300979449 Manage <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>users<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> to set their quota individually. Zarządzaj <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>użytkownikami<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/>, aby przydzielić im przestrzeń indywidualnie.
4497115134891299867 Signup requires email verification Rejestracja wymaga weryfikacji emaila
8133107840061687919 Signup limit Limit rejestracji
8497774075394617130 {VAR_PLURAL, plural, =1 {user} other {users}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {użytkownik} few {użytkownicy} many {użytkowników} other {użytkowników}}
5620049714977547431 Signup won't be limited to a fixed number of users. Rejestracja nie będzie ograniczona do stałej liczby użytkowników.
1663379405062033606 Minimum required age to create an account Minimalny wymagany wiek do założenia konta
8342879272354516454 {VAR_PLURAL, plural, =1 {year old} other {years old}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {rok} few {lata} other {lat}}
7456307533995141215 Enable Signup Włącz rejestrację
4555457172864212828 Users Użytkownicy
3807699453257291879 Comments Comments
8147229944654164397 {VAR_PLURAL, plural, =1 {Video} other {Videos} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {Film} few {Filmy} many {Filmów} other {Filmów} }
2068564237394270744 {VAR_PLURAL, plural, =1 {Channel} other {Channels} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {Kanał} few {Kanały} many {Kanałów} other {Kanałów} }
407487463718398437 {VAR_PLURAL, plural, =1 {Subscriber} other {Subscribers} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {Subskrybent} few {Subskrybenci} many {Subskrybentów} other {Subskrybentów} }
9036137946566829282 Incriminated in reports Powiązane zgłoszenia
7441750243186193044 Authored reports accepted Zaakceptowane utworzone zgłoszenia
3094586852616580737 {VAR_PLURAL, plural, =1 {Comment} other {Comments} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {Komentarz} few {Komentarze} many {Komentarzy} other {Komentarzy} }

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
Quota PeerTube

String information

Key
2669509104300979449
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 845