Translation

7293356040886494773
English
Key English Polish Actions
7993358694073742566 Mark as rejected Zaznacz jako odrzucone
4175703770051343108 Add internal note Dodaj wewnętrzną notatkę
296166371893775555 Actions for the video Działania dla filmu
3924877328520650445 Block video Zablokuj film
4762794934098378428 Video blocked. Zablokowano film.
4328862996304258770 Unblock video Odblokuj film
9065327551191479877 Video unblocked. Odblokowano film.
1250415136605923486 Do you really want to delete this abuse report? Czy na pewno chcesz usunąć to zgłoszenie nadużycia?
3482559157143817408 Abuse deleted. Zgłoszenie usunięte.
6282990098351939529 Deleted comment Usunięto komentarz
9196775343330824083 Messages with reporter Wiadomości ze zgłaszającym
8770468575924421391 Messages with moderators Wiadomości z moderatorami
8528549800795985099 Update internal note Uaktualnij wewnętrzną notatkę
3962242315365992494 Switch video block to manual Przełącz blokowanie filmów na ręczne
6906423861055262169 Video <x id="PH"/> switched to manual block. Film <x id="PH"/> przełączony na blokowanie ręczne.
7293356040886494773 Do you really want to unblock this video? It will be available again in the videos list. Czy na pewno chcesz odblokować ten film? Pojawi się on ponownie na liście filmów.
4859202148272511129 Unblock Odblokuj
4922469417589203720 Video <x id="PH"/> unblocked. Odblokowano film <x id="PH"/>.
6286037250766429054 yes tak
2420525563530770652 no nie
212615365039028546 You don't have plugins installed yet. Nie masz jeszcze żadnych zainstalowanych wtyczek.
1710094819987243777 You don't have themes installed yet. Nie masz jeszcze żadnych zainstalowanych motywów.
931472057457682240 Update to <x id="PH"/> Zaktualizuj do <x id="PH"/>
9107383323119159110 Do you really want to uninstall <x id="PH"/>? Czy na pewno chcesz odinstalować <x id="PH"/>?
4474510732215437338 Uninstall Odinstaluj
3773378957693174719 <x id="PH"/> uninstalled. Odinstalowano <x id="PH"/>.
7914215986085479339 This is a major plugin upgrade. Please go on the plugin homepage to check potential release notes. To ważna aktualizacja tej wtyczki. Sprawdź potencjalną listę zmian na jego stronie domowej.
2849750161085431718 Upgrade Aktualizuj
7686590072950686188 Proceed upgrade Przejdź do aktualizacji
7830308409197461339 <x id="PH"/> updated. Zaktualizowano <x id="PH"/>.
3229595422546554334 Jobs Zadania

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

a year ago
User avatar mkljczk

Translation changed

PeerTube / angularPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7293356040886494773
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1352