Translation

3780281836273462589
English
Key English Polish
ngb.timepicker.minutes Minutes Minutes
ngb.timepicker.increment-hours Increment hours Increment hours
ngb.timepicker.decrement-hours Decrement hours Decrement hours
ngb.timepicker.increment-minutes Increment minutes Increment minutes
ngb.timepicker.decrement-minutes Decrement minutes Decrement minutes
ngb.timepicker.SS SS SS
ngb.timepicker.seconds Seconds Seconds
ngb.timepicker.increment-seconds Increment seconds Increment seconds
ngb.timepicker.decrement-seconds Decrement seconds Decrement seconds
ngb.timepicker.PM <x id="INTERPOLATION"/> <x id="INTERPOLATION"/>
ngb.timepicker.AM <x id="INTERPOLATION"/> <x id="INTERPOLATION"/>
ngb.toast.close-aria Close Close
219462505467671767 Close the left menu Zamknij menu z lewej
3455550526898419928 Open the left menu Otwórz menu z lewej
9075761896562520962 You don't have notifications. Nie masz powiadomień.
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.channel.displayName }}"/> opublikował(-a) nowy film: <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
3861380964267994829 The notification concerns a video now unavailable Powiadomienie dotyczy filmu, który jest już niedostępny
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked Twój film <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> został odblokowany
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked Twój film <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> został zablokowany
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Nowe zgłoszenie nadużycia<x id="CLOSE_LINK"/> zostało utworzone dla filmu <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Nowe zgłoszenie nadużycia w komentarzu<x id="CLOSE_LINK"/> zostało utworzone dla filmu <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Nowe zgłoszenie nadużycia<x id="CLOSE_LINK"/> zostało utworzone dla konta<x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Nowe nadużycie <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> zostało stworzone
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>Twoje zgłoszenie nadużycia <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> zostało <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>przyjęte<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>odrzucone<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Nadużycie <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.abuse.id }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ma nową wiadomość
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Ostatnio dodany film <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> został <x id="START_LINK_1"/>automatycznie zablokowany<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> skomentował(-a) twój film <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Powiadomienie dotyczy komentarza, który jest już niedostępny
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Twój film <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> został opublikowany
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Twój import filmu <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> został ukończony pomyślnie
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Twój import filmu <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> nie powiódł się

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3780281836273462589
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 36