Translation

6691897331062834756
English
Key English Polish Actions
6381490568322624964 Deleted Usunięte
5263519165976128456 Edit starts/stops at Edycja zaczyna się/kończy na
3768927257183755959 Save Zapisz
8890926675057871150 Delete from <x id="INTERPOLATION"/> Usuń z <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist?.displayName }}"/>
834805431202576194 No results. Brak wyników.
158575725114802951 Only live videos Tylko filmy na żywo
9157178301885999151 Do you really want to delete {length, plural, =1 {this video} other {<x id="length"/> videos}}? Do you really want to delete {length, plural, =1 {this video} other {<x id="length"/> videos}}?
7585826646011739428 Edit Edytuj
5293515551330482519 Truncated preview Skrócony podgląd
80730865601179554 Complete preview Pełny podgląd
8644431249513874405 &lt;a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Markdown&lt;/a&gt; compatible that supports: Kompatybilny z &lt;a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Markdown&lt;/a&gt;, obsługującym:
146235964740293376 Recommended Rekomendowane
80975420989930934 (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoImageExtensions"/>, <x id="PH_1" equiv-text="this.maxSizeText"/>: <x id="PH_2" equiv-text="this.maxVideoImageSizeInBytes"/>) (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoImageExtensions"/>, <x id="PH_1" equiv-text="this.maxSizeText"/>: <x id="PH_2" equiv-text="this.maxVideoImageSizeInBytes"/>)
1779391511451594552 Using an ActivityPub account Używając konta ActivityPub
3372646000533908418 Subscribe with a remote account: Subskrybuj ze zdalnego konta:
6691897331062834756 Subscribe with an account on this instance Subskrybuj kontem na tej instancji
1740917574463702967 Subscribe with your local account Subskrybuj używając swojego lokalnego konta
7639191791633609999 The live stream will be automatically terminated. Transmisja zostanie automatycznie przerwana.
8023282004085823427 <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> will be duplicated by your instance. <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> will be duplicated by your instance.
4140366911638662173 Do you really want to remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files? Do you really want to remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files?
2955645766721124100 Remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files Remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files
7758350391886784213 Removed files of <x id="PH" equiv-text="video.name"/>. Removed files of <x id="PH" equiv-text="video.name"/>.
6279087330074580345 Transcoding jobs created for <x id="PH" equiv-text="video.name"/>. Transcoding jobs created for <x id="PH" equiv-text="video.name"/>.
2949829240129672512 Using a syndication feed Używając kanału syndykacyjnego
7695158742270602420 Subscribe via RSS Subskrybuj przez RSS
6086125715086510222 PROFILE SETTINGS USTAWIENIA KONTA
855178133027341271 <x id="START_TAG_SPAN"/>Remote subscribe<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/><x id="START_TAG_SPAN_1"/>Remote interact<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/>Zdalna subskrypcja <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> <x id="START_TAG_SPAN_1" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/>Zdalna interakcja <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
6462281745850371027 You can subscribe to the channel via any ActivityPub-capable fediverse instance (PeerTube, Mastodon or Pleroma for example). Możesz zasubskrybować ten kanał z dowolnej instancji obsługującej ActivityPub w Fediwersum (np. PeerTube, Mastodon czy Pleroma).
20374890400263257 You can interact with this via any ActivityPub-capable fediverse instance (PeerTube, Mastodon or Pleroma for example). Możesz wchodzić w interakcje z tym kanałem z dowolnej instancji obsługującej ActivityPub w Fediwersum (np. PeerTube, Mastodon czy Pleroma).
6751395526297887552 PeerTube version Wersja PeerTube
5975923297757530070 <x id="START_TAG_DIV"/>Default NSFW/sensitive videos policy<x id="CLOSE_TAG_DIV"/><x id="START_TAG_DIV_1"/>can be redefined by the users<x id="CLOSE_TAG_DIV"/> <x id="START_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>Domyślne ustawienia dla filmów NSFW/wrażliwych <x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/> <x id="START_TAG_DIV_1" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>mogą być zmienione przez użytkowników <x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6691897331062834756
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 136