Translation

2816407313459209541
English
Key English Polish
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Twoja instancja ma <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>nowego obserwującego <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ( <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow?.follower.host }}"/>) <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/> który czeka na twoje zatwierdzenie <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Twoja instancja automatycznie zaobserwowała <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow.following.host }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
363592786729553688 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>Dostępna jest nowa wersja wtyczki/motywu <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/>
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>Nowa wersja PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> jest dostępna: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Powiadomienie wskazuje na treść aktualnie niedostępną
3321250177023376249 Change your avatar Zmień swój awatar
8411430224810427392 Remove avatar Usuń awatar
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ action.label }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ action.label }}"/>
8817917090143649804 Account muted Account muted
1684597533616494551 Server muted Server muted
1486537403020619891 My watch history Moja historia oglądania
5924559757556526785 Save to Zapisz do
8432562579042371182 Options Opcje
1394835141143590910 Start at Zacznij na
5964984095397511808 Stop at Zakończ na
2816407313459209541 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the video origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Twoje zgłoszenie zostanie dostarczone do moderatorów <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>, a także zostanie przesłane do serwera źródłowego filmu (<x id="INTERPOLATION_1"/>).
6990204431018013063 Please describe the issue... Proszę opisać problem…
5201790281220738609 Search playlists Szukaj playlist
6056859576122955708 Create a private playlist Stwórz prywatną playlistę
2409672154570643758 Display name Nazwa wyświetlana
5674286808255988565 Create Utwórz
1006562256968398209 video film
6438815964972582865 The following link contains a private token and should not be shared with anyone. Następujący odnośnik zawiera prywatny token i nie należy się nim z nikim dzielić.
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ file.resolution.label }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ file.resolution.label }}"/>
5235042777215655908 subtitles napisy
7513076467032912668 Format Format
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ item.value.label }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ item.value.label }}"/>
7385834259346199883 Video stream Stumień wideo
5496771215105419189 Audio stream Strumień dźwięku
6316149158173629264 Direct download Pobieranie bezpośrednie
5910455707959454672 Torrent (.torrent file) Torrent (plik .torrent)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2816407313459209541
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 70