Translation

6571718060636962350
English
Key English Polish
270726559962362501 Renew token Odnów token
9209781328340965816 Filter... Filtruj...
6559246822757089203 Clear filters Wyczyśćfiltry
4266779970063047572 Video/Comment/Account Film/Komentarz/Konto
8040881171107393560 ID ID
5911214550882917183 State Stan
2092225601747599163 Created <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Utworzono <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
8898602327647937914 Open actor page in a new tab Otwórz stronę wykonawcy czynności w nowej karcie
7317290694079257887 Accepted Zaakceptowane
4416413576346763682 Pending Oczekiwane
8905995985388209337 Accept Akceptuj
8415175881466057254 Refuse Odmów
6961112234462008319 No follower found matching current filters. Nie znaleziono obserwujących pasujących do obecnych filtrów.
2117404838551056159 Your instance doesn't have any follower. Twoja instancja nie ma żadnych obserwujących.
2845798909207198924 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> followers Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> obserwujących
6571718060636962350 Redundancy allowed <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Redundancja zezwolona <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
8246779176913476983 Open instance in a new tab Otwórz instancję w nowej karcie
9132918641931433659 No host found matching current filters. Brak hostów spełniających obecne kryteria.
7274241885665071790 Your instance is not following anyone. Twoja instancja nie obserwuje nikogo.
4774348799569692380 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> hosts Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> hostów
9216117865911519658 Action Działanie
5968342253366599875 Videos redundancies Redundancje filmu
4937132637898470918 My videos duplicated by remote instances Moje filmy zduplikowane przez inne instancje
4667534933980942398 Remote videos duplicated by my instance Zdalne filmy zduplikowane przez moją instancję
8363291180171434623 Table parameters Parametry tabeli
5230110096688656830 Select columns Wybierz kolumny
5893518121808195081 Highlight banned users Wyróżnij zablokowanych użytkowników
5248717555542428023 Username Nazwa użytkownika
5428411040014095392 e.g. jane_doe np. jane_doe
6612230394519751963 john Jan
6475711663580561164 mail@example.com przykladowy@mail.pl

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6571718060636962350
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 567