Translation

1530331428384894781
English
Key English Polish
1744425032255703211 VOD & Live videos VOD & Live videos
1370537846415473089 Categories: Categories:
4250125031269088402 Moderation: Moderation:
6460084371385263470 Video settings Ustawienia wideo
1288210794011686132 Interface settings Ustawienia interfejsu
6309828574111583895 Change password Zmień hasło
5340498030552368470 Current password Obecne hasło
3588415639242079458 New password Nowe hasło
8656126574213649581 Confirm new password Potwierdź nowe hasło
7377817702119089263 Default policy on videos containing sensitive content Domyślna polityka dla filmów zawierających zawartość wrażliwą
7350483582490037954 With <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Hide<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> or <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Blur thumbnails<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, a confirmation will be requested to watch the video. With <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Hide<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> or <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Blur thumbnails<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, a confirmation will be requested to watch the video.
4409859601539810260 Policy for sensitive videos Zasadydla wrażliwych filmów
2864176699435587977 Only display videos in the following languages/subtitles Wyświetlaj tylko filmy w tym języku/z tymi napisami
1534085756270333258 In Recently added, Trending, Local, Most liked and Search pages W Niedawno dodanych, Trendujących, Lokalnych, Najbardziej lubianych i stronach wyszukiwania
2658703380934466003 Add a new language Dodaj nowy język
1530331428384894781 <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> is awaiting email verification <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.pendingEmail }}"/> <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> czeka na weryfikację e-maila.
264068562357780835 New email Nowy adres e-mail
3000005804987112527 Change email Zmień adres e-mail
7103588127254721505 Theme Motyw
4541462271161741535 instance default Domyślny instancji
5192951216991773088 peertube default Domyślny PeerTube
4561174610228620528 Select the next owner Wybierz następnego właściciela
1788875035518441092 Last published first Od ostatnio opublikowanych
4541072509002204177 Last created first Od ostatnio dodanych
1142493792593089647 Most viewed first Od najczęściej wyświetlanych
8108088952881606566 Most liked first Od najczęściej polubianych
2782422473180760140 Longest first Od najdłuższych
8714145624854863455 Accept ownership Zaakceptuj właściciela
321229234608559490 Select a channel to receive the video Wybierz kanał, który otrzyma film
3610344835750059476 My ownership changes Moje zmiany własności
7391040346436232576 Initiator Inicjator

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1530331428384894781
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 945