Translation

4279081882680795350
English
Key English Polish Actions
2941409202780782189 plugin wtyczka
840045833311458646 theme motyw
2483018961011868950 IP address Adres IP
7223931053738621590 PeerTube thinks your web browser public IP is <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Według PeerTube, publiczny adres IP Twojej przeglądarki to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
722088235348685072 If this is not your correct public IP, please consider fixing it because: Jeżeli to nie jest Twój publiczny adres IP, spróbuj go naprawić, ponieważ:
8079826195972333513 Views may not be counted correctly (reduced compared to what they should be) Wyświetlenia mogą nie zliczać się prawidłowo (będą mniejsze niż powinny być)
565435193934699740 Anti brute force system could be overzealous System przeciwko atakom siłowym może być nadgorliwy
4468853448271686046 P2P system could not work correctly System P2P może nie działać prawidłowo
5743050350352753869 To fix it: Aby to naprawić:
1285026053775066761 Check the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> configuration key Sprawdź klucz konfiguracji <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/>
7014275542536964627 If you run PeerTube using Docker, check you run the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> with <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (see <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>issue 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>) Jeżeli uruchamiasz PeerTube przez Dockera, srpawdź czy uruchamisz <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> z <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (zobacz <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>issue 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>)
7591870443991978948 Last week W ostatnim tygodniu
4981709795568846080 Last day W ostatnim dniu
9178360613965745088 Last hour W ostatniej godzinie
3164845764519833078 debug debug
4279081882680795350 info info
3379167598974960777 warning ostrzeżenie
8772116786769251214 error błąd
3422890808980876594 Debug Debugowanie
314315645942131479 Info Informacja
4116911651502837995 Files Files
4767765747214995164 Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/> Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6759205696902713848 Warning Ostrzeżenie
6410650387447929805 Light/Orange or Dark Light/Orange or Dark
1519954996184640001 Error Błąd
5076187961693950167 Standard logs Standardowe raporty
4737341634746310376 Audit logs Raporty audytowe
1886888801485703107 User <x id="PH"/> created. Utworzono użytkownika <x id="PH"/>.
8286337167859377104 Create user Utwórz użytkownika
7098180453085889026 Blocked videos Zablokowane filmy
7805059636749367886 Muted instances Wyciszone isntancje

Loading…

User avatar mkljczk

Translation changed

PeerTube / angularPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4279081882680795350
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1425